Snart färdiga eller nyutexaminerade lärare

Ska du snart bli färdig eller har du nyligen tagit din lärarexamen? Du kan ha många frågor på tröskeln till arbetslivet.

Bli medlem i OAJ

Du kommer väl ihåg att gå med som ordinarie medlem i OAJ när du har tagit din lärarexamen och fått ens en kort anställning i undervisningssektorn? Alla dina medlemsförmåner kvarstår när du ansluter dig som ordinarie medlem.

Bli medlem!

Infotillfällen för dig som snart är färdig lärare

De regionaktiva i Finlands Lärarstuderandes förbund SOOL ordnar informationstillfällen för sina medlemmar om olika frågor som rör utkomstskyddet för arbetslösa och arbetslivet. Delta gärna om det är något du funderar på inför din start i arbetslivet.

Tillfällena arrangeras av OAJ:s region- och lokalföreningar i samarbete med SOOL:s regionaktiva och den lokala studentföreningen.

För mera information om informationstillfällena för snart färdiga lärare kan du vända dig till SOOL:s regionaktiva och SOOL:s kalender.

SOOL:s regionaktivaSOOL:s kalender

Dela