• logo
  • logo

Utbildningssektorn och politik

OAJ är en aktiv påverkare inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten för vår verksamhet är lärarnas intressebevakning och att utveckla utbildning, fostran och forskning. Vi påverkar både nationellt och internationellt och tar ställning till riktlinjer för att utveckla utbildningen.

Utbildning avgör

När framtiden känns osäker och otrygg behöver vi lösningar för att bygga en bättre morgondag och framtid. Lyckligtvis vet vi finländare redan svaret, eller hur? Fostran. Utbildning. Vetenskap. Forskning.

Utbildning avgör

Nya lärstigar!

Kunskapsnivån sjunker i Finland. Varje ny åldersklass av unga vuxna är lägre utbildad än den föregående. Vi behöver nya lärstigar så att alla unga utbildar sig!

OAJ:s läropliktsmodell

Utbildningen i Finland är i internationella toppen

OAJ arbetar hela tiden för att vi också i framtiden ska ha ett jämlikt utbildningssystem. Vi betonar det livslånga lärandet och att varje skede är betydelsefullt.

Det finländska utbildningssystemet

Regionala skillnader i utbildningen ökar

Finland var i långa tider ett modelland för jämlikhet i utbildningen, men är det inte längre. Kvaliteten på utbildning och fostran får inte bero på var du bor, vilket språk du talar eller vilken familjebakgrund du har!

Jämlikhet i utbildningen

Utbildning är bästa integrationen

OAJ presenterar lösningar till hur barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund bättre ska integreras i samhället.

Utbildning för invandrare

Lärarna i centrum i digitaliseringen

Utbildningen måste hänga med i digitaliseringen och därför kommer vi med förslag till hur det digitala språnget ska vara lättare.

Digitaliseringen i utbildningen