Serviceavbrott i Egna uppgifter och registersystemet Edustettavat jäsenet och i och i andra tjänster som kräver inloggning torsdagen den 7 december från klockan 14.  Avbrottet pågår fram till följande morgon cirka klockan 7.

Grundläggande utbildning

Illustration

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande och ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande och ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier. Grundskolan är gratis för eleverna; undervisningen, läroböcker och andra läromedel och material är avgiftsfria. Målet med utbildningen är att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs i livet.

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är för 7–16 åringar.

Lärare inom den grundläggande utbildningen

Dela