• logo
  • logo

Du kan granska och ändra dina kontakt- och medlemsuppgifter och anmäla dig till våra utbildningar under egna uppgifter.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter. På det här sättet kommer post och meddelanden fram och du undviker att få onödiga påminnelser.

Det finns uppgifter som inte når oss andra vägar än genom att du själv meddelar dem till oss; exempelvis byte av arbetsgivare, oavlönade perioder, utexaminering eller pensionering.

Uppdatera dina medlemsuppgifter när

  • dina kontaktuppgifter ändras
  • du har oavlönade perioder
  • du byter arbetsgivare eller arbetsplats
  • du blir färdig med studierna
  • du går i pension
  • du vill beställa kalendern.

Till egna uppgifter