Sökresultat för "Trygghet och säkerhet"

Arbetshälsoinstitutets nya coronaanvisningar för daghem och skolor – arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet

Syftet med de nya anvisningarna för arbetsplatser inom utbildningssektorn är att arbetsmiljöerna ska vara så coronasäkra som möjligt. Vidare ska man bättre kunna identifiera potentiella risker i arbetsmiljön vad gäller coronaviruset.

02.12.2020 Nyheter
OAJ:s ordförande Olli Luukkainen inför läsårsstarten: Lärandet ska främjas och stödjas – de kommunala beslutsfattarna axlar ansvaret

Skolor, läroanstalter och daghem har trots coronaepidemin alla förutsättningar att inkommande läsår lyckas med sin grundläggande uppgift även om läsåret börjar med en sällsynt diffus framtidsbild. Att främja och stödja lärandet måste prioriteras efter den exceptionella våren.

05.08.2020 Pressmeddelande
Över 2 000 lärare svarade på OAJ:s enkät: Rädsla för permittering och smitta bekymrar inom småbarnspedagogiken

Lärarna inom småbarnspedagogik upplever att deras arbete är viktigt under undantagsförhållandena, men känslorna är motstridiga. Det finns också dagligen rädsla för att förlora hälsan.

27.04.2020 Pressmeddelande
OAJ om attacken i Kuopio: "Varje våldsdåd är för mycket"

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är chockad över våldsdådet i ett yrkesinstitut i Kuopio. Han betonar att varje elev och lärare har rätt till en trygg lärmiljö.

02.10.2019 Nyheter
Ljudergonomi

Ljudförhållandena i daghem, skolor och läroinrättningar påverkar både personalens, barnens och ungdomarnas välbefinnande: buller och stökighet stör undervisningsarbetets vardag.

06.11.2018 Sida
Våld

Alla måste få känna att de är i säkerhet på sin arbetsplats. Arbetsmiljösäkerheten äventyras dock av våld och risken för våld.

06.11.2018 Sida
Inomhusluft

Fukt- och mögelskador är den största orsaken till dålig inomhusluft i bostäder och på arbetsplatser. Även andra föroreningar i inomhusluften och en dåligt fungerande ventilation orsakar symtom och hälsoproblem.

06.11.2018 Sida
Lärarens rättigheter och skyldigheter vid disciplinära åtgärder

Lärarens uppgift är att garantera en trygg studie- och arbetsmiljö. Ibland kan det ändå uppstå disciplinära problem och då ska du som lärare veta hur du agerar.

06.11.2018 Sida
Barnens hälsa

Vårdnadshavaren bär det främsta ansvaret för barnets hälsa. Lärarna i daghem och skolor stöder föräldrarna.

06.11.2018 Sida
Resor och utfärder

Undervisning utanför skolan ger mångsidigare inlärningsmiljöer och aktiverar eleverna. Utgångspunkten är att läraren har ett odelat ansvarar för eleverna under hela resan.

06.11.2018 Sida