Sökresultat för "Arbetsmiljö"

OAJ vill få lärarnas löner och arbetsförhållanden i skick

Lönerna måste fås upp inom utbildningssektorn och branschen bör locka med bättre arbetsförhållanden. OAJ vill också överföra lärarna inom småbarnspedagogik till att omfattas av utbildningssektorns avtal.

31.07.2019 Pressmeddelande
Arbetarskyddet stöder medlemmarna

OAJ stöder medlemmarnas välbefinnande i arbetet. Arbetarskyddet och vår intressebevakning främjar och utvecklar hälsa och säkerhet i daghem, skolor och läroanstalter.

12.07.2019 Sida
Undersökningsresultat om arbetsförhållandena inom utbildningssektorn

Vi genomför vartannat år en arbetslivsbarometer. Barometern ger en heltäckande bild av lärarnas och chefernas arbetsvälmående, arbetsförhållanden och trygghet inom utbildningssektorn.

12.07.2019 Sida
Undersökningsresultat om daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden

Daghemsföreståndarens arbete har blivit mera mångsidigt och samtidigt har ansvaret ökat. Våra undersökningar visar att det finns många saker att förbättra.

12.07.2019 Sida
Forskningsresultat om inneluftproblem

Inneluftproblem har blivit ett stort gissel inom utbildningssektorn. Dåligt byggda skolhus, dåligt utförda reparationer, bristfälligt underhåll och otillräcklig ventilation har medfört olägenheter för hälsan för 40 procent av lärarna.

12.07.2019 Sida
Tid för tack och vila

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

27.05.2019 Blogg
Många lärare är utmattade – det är viktigt att kunna tala om saken

OAJ:s fullmäktigeledamot Marja Hänninen-Helin önskar att man kunde tala om välmående i arbetet lika naturligt som om hälsosam kost. OAJ sätter arbetsvälbefinnande i fokus nästa läsår.

10.05.2019 Nyheter
Inneluftproblem måste åtgärdas och staten stå för kostnaderna – det anser finländarna och nästan alla partier

Statligt stöd behövs för att lösa inneluftproblemen. Det här anser nio av tio finländare och nästan alla partier. Av riksdagspartierna är det bara samlingspartiet som är av annan åsikt.

02.04.2019 Nyheter
Drabbade av inneluftproblem: ”Vi vill bli tagna på allvar”

Det är viktigt att någon lyssnar och reagerar på inneluftfrågor. En öppen och ärlig information om hur saker framskrider eller inte framskrider behövs också. Det anser nästan 900 OAJ-medlemmar i en idékläckning som gjordes på nätet.

25.02.2019 Nyheter
Sjuklön och läkarbesök

Lönen för sjukledighet beror på vilket avtal du följer. I regel ska läkarbesök göras utanför arbetstiden oavsett avtal.

22.11.2018 Sida