• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

Harkinnanvaraiset vapaat ovat yleensä palkattomia, eikä niihin ole subjektiivista oikeutta lain tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla.

Harkinnanvaraisilla virka- ja työvapailla viitataan sellaisiin poissaoloihin, joihin viranhaltijalla/työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta lain tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla.

Harkinnanvaraiset vapaat ovat pääsääntöisesti palkattomia, poikkeukset koskevat lähinnä koulutusta varten myönnettyjä virka- ja työvapaita.

Vapaan myöntäminen

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntäminen on työnantajan subjektiivisen harkinnan varassa. Vapaiden myöntämisessä otetaan huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen poissaolon aikana, mutta toisaalta myös mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö vapaiden myöntämisen osalta.

Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa virka- tai työvapaahakemusta, vain hyväksyä tai hylätä se. Työnantaja voi kuitenkin ohjeistaa mille ajanjaksolle haettuna, esimerkiksi työnantajan tai kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti vapaa myönnettäisiin. Palkattoman vapaan (OVTES) sijoittuminen ennen koulun lyhytaikaista lomaa (syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäisloma) tai loman molemmille puolille voi johtaa loma-ajan palkattomuuteen. Selvitä siis hyvissä ajoin lähiesihenkilöltäsi tai luottamusmieheltä poissaolon mahdollinen vaikutus loma-ajan palkkaan.

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden osalta kannattaa ennen vapaan anomista varmistaa työnantajan yhteiset vapaiden myöntämisen käytännöt omalta lähiesihenkilöltä tai luottamusmieheltä.

Jaa