• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harjoittelukoulun erityisopettajan vuosityöaika jakautuu aikaan ja paikkaan sidottuun työaikaan sekä ajan ja paikan suhteen vapaavalintaiseen työaikaan eli luottotyöaikaan.

Erityisopettajan vuotuinen sidottu työaika on 1 230 tuntia vuodessa. Sidottuna työaikana erityisopettaja hoitaa hänelle määrätyt oppitunnit, erityisopetukseen kuuluvat muut tehtävät, opetusharjoittelun ohjaukseen sekä yhteistyö opinto-ohjaajan sekä oppilashuollon kanssa.

Luottotyöaika on lehtorin oppituntien valmistelemiseen tarvittavaa aikaa, jonka lehtori voi suorittaa valitsemassaan paikassa valitsemanaan aikana.

Erityisopettajan voidaan määrätä pitämään enintään 494 luokkaopetustuntia vuodessa.

Vuotuisesta sidotusta työajasta 40–80 tuntia ajoitetaan muuksi ajaksi kuin oppilaiden koulutyöpäiviksi.