• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Johtaminen"

Rakentamisen ABC rehtorille ja päiväkodin johtajalle -opas

OAJ on julkaissut rehtoreiden ja johtajien avuksi oppaan siitä, mitä oppilaitoksen uudisrakennushanke tai peruskorjausprojekti käytännössä tarkoittaa, mitä käsitteitä projektiin liittyy ja minkälaisia eri suunnitelmia ja vaiheita toteutuksessa tarvitaan.

28.11.2018 Julkaisu
Rakentamisen ABC rehtorille ja päiväkodin johtajalle

Koulujen ja päiväkotien rakentamis- ja korjaushankkeet ovat usein toivottuja ja odotettuja, mutta ne myös työllistävät paljon kohdekoulun rehtoria tai päiväkodin johtajaa. OAJ on julkaissut heille oppaan siitä, mitä uudisrakennushanke tai peruskorjausprojekti käytännössä tarkoittaa, mitä käsitteitä projektiin liittyy ja minkälaisia eri suunnitelmia ja vaiheita toteutuksessa tarvitaan.

27.11.2018 Sisältösivu
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen

Perusopetuslaki takaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön, ja työturvallisuuslain kautta siihen ovat oikeutettuja myös työntekijät – siksi myös turvallisuutta ja hyvinvointia pitää johtaa. Työsuojelu onkin opetusalan johtamisen kiinteä osa.

17.10.2018 Sisältösivu
Uuden työntekijän rekrytointi ja perehdytys

Johdon vastuulla on uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen. Tutustu, millaisia asioita rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä tulee ottaa huomioon.

17.10.2018 Sisältösivu
Johtotehtävissä opetusalalla

Opetusalalla on myös johtotehtäviä, ja me OAJ:ssä haluamme tukea hyvää johtamista. Tutustu, millaisia johtotehtäviä alalla on tarjolla. Lisäksi olemme laatineet johtamista tukevia vinkkejä jo johtotehtävissä työskenteleville.

17.10.2018 Sisältösivu
Ammatilliset oppilaitokset osaavat johtaa opetustoimintaa, henkilöstöjohtaminen heikompaa

Ammatillisia peruskoulutuksen oppilaitoksia johdetaan Suomessa keskimäärin hyvin. Koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen on kuitenkin huolissaan laadun suuresta vaihtelusta koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten välillä.

08.06.2018 Uutinen
Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta – Päiväkodin johtaja 2017 -kysely

Päiväkodin johtaja 2017 -kyselyssä selvitetään varhaiskasvatuksen johtamisen ja esimiestyön tilannekuva. Selvitys osoittaa, että päiväkodin johtajien työ on edelleen monimuotoistunut ja vastuut ovat kasvaneet. Sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien johtajilta kysyttiin perustietojen lisäksi tietoja johdettavasta yksiköstä, johtamis- ja esimiestyöstä sekä työajan käytöstä ja palkkauksesta.

22.09.2017 Julkaisu