• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työelämäopas

Työelämäoppaamme antaa koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alan ammattilaisille tietoa alan työehdoista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Oletko solmimassa uutta palvelussuhdetta?

Tutustu, mihin sopimusalaan työsi kuuluu ja millaisia asioita sinun tulee huomioida, kun otat vastaan uuden työpaikan.

Palvelussuhde

Tiedätkö työaikasi?

Miten työaika määräytyy opetusalan eri tehtävissä?

Työaika

Mistä opetusalan palkka koostuu?

Palkan ja lisien määräytymisperusteet.

Palkka

Tunnetko sopimuksesi?

Alalla on monta virka- ja työehtosopimusta. Tiedätkö, mikä on sinua koskeva sopimus?

Sopimukset

Onko loman aika?

Kesäkeskeytys, vuosiloma, lomarahat ja -korvaukset.

Lomat

Perheenlisäystä tiedossa?

Äitiys- ja isyyslomat, vanhempainvapaa, hoitovapaa ja muut perhesyistä saatavat vapaat.

Perhevapaat

Suunnitelmissa opinnot tai vuorotteluvapaa?

Erityiset vapaapäivät ja harkinnanvaraiset vapaat.

Opinto- ja vuorotteluvapaa, muut vapaat

Sairastuitko?

Sairauspoissaolot, lääkärikäynnit, työtapaturmat ja lomalla sairastuminen.

Sairausloma

Pidätkö huolta työhyvinvoinnistasi?

Työn kuormittavuus ja stressi vaikuttavat heikentävästi työhyvinvointiin – työterveyshuolto ja kannustava työympäristö auttavat!

Työhyvinvointi

Mistä turvallinen työympäristö muodostuu?

Jokaisella on oikeus turvalliseen työhön, työympäristöön ja työolosuhteisiin. Yhteistoiminnalla ylläpidetään ja parannetaan työturvallisuutta.

Turvallinen työympäristö

Kuka vastaa työpaikan työsuojelusta?

Työpaikalla työsuojelu tapahtuu yhteistoiminnassa. Työsuojelun tavoitteena on huolehtia työympäristön turvallisuudesta, tasa-arvosta ja hyvinvoinnista.

Työsuojelu

Toteutuuko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo?

Hyvä työyhteisö toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Millä perusteilla palvelussuhde voi olla määräaikainen?

Määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia.

Määräaikaisuus

Eikö kaikki sujunutkaan?

Varoitukset, kuuleminen, päättämisen riitauttaminen ja virantoimituksesta pidättäminen

Varoitukset, kuuleminen, päättämisen riitauttaminen ja virantoimituksesta pidättäminen

Miten yt-tilanteissa toimitaan?

Yt-menettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu, jonka tarkoituksena on kehittää työpaikan toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä.

Yt-menettely

Oletko irtisanoutumassa?

Irtisanoutumisajat, työtodistus ja loppupalkka

Irtisanoutuminen

Vähenikö työsi?

Millä perusteilla irtisanominen voidaan tehdä? Tutustu, mihin olet oikeutettu.

Lomautukset ja osa-aikaistaminen

Jäämässä eläkkeelle?

Opetusalan eläkkeen kertyminen, eläkelajit ja eläkkeelle siirtyminen.

Eläke

Työhön koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalle?

Vinkkejä ja tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun sekä ohjeita työttömyyden varalle.

Uraopas

Oletko opettajan sijaisena peruskoulussa tai lukiossa?

Mitä sinun pitää ottaa huomioon, kun lähdet sijaiseksi peruskouluun tai lukioon? Katso kysymykset ja vastaukset.

Sijaiselle

Verovähennykset

Opettaja voi vaatia verotuksessa vähennyksiä esimerkiksi työhuonekuluista, ammattikirjallisuudesta, opintomatkoista ja koulutuksesta. Tarkista tuoreimmat tiedot Vero.fi-palvelusta.

Opettajan verovähennykset

Ammatillinen opettaja, opetatko työpaikalla?

Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sisältyvä työpaikalla tapahtuva opetus toteutetaan koulutus- tai oppisopimuksena. Laadukkaan ja säädösten mukaisen työpaikkaopetuksen koordinointiin ja toteutukseen tarvitaan vastuuopettaja.

Opetus työpaikalla

Tekijänoikeudet

Opettajat voivat laatia oppimateriaalia omaan käyttöönsä – ja miksei muidenkin, kunhan siitä sovitaan aina erikseen.

Tutustu tekijänoikeuksiin

Koronavirus: vastauksia kysymyksiin

Opetus on koronavirusepidemian vuoksi poikkeusoloissa. Kokoamme vastauksia OAJ:n jäsenten kysymyksiin ja huoliin päivittyvälle sivulle. Tutustu!

OAJ.fi/koronavirus
 

Eikö ratkaisua löytynyt?

Oma luottamusmiehesi ja OAJ:n toimiston asiantuntijat tukevat ja auttavat sinua työelämän eri tilanteissa. Katso, ketkä auttavat sinua.

OAJ apunasi
 

Neuvottelut ja sopimukset

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset neuvoteltiin kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana. Lue lisää neuvotteluprosessista ja virka- ja työehtosopimuksista.

OAJ neuvottelee
 

Jäsenetuja hyvinvointiin ja työstä irtautumiseen

OAJ tarjoaa sinulle hyvinvointia tukevia jäsenetuja, kuten alennukset lomapalveluista ja kuntosalista.

Jäsenedut