• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perhevapaat

Kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi, vanhemmilla on oikeus jäädä perhevapaalle.

Kuinka perhevapaita haetaan

Perhevapaat ovat yleensä lakisääteisiä, joten ne on myönnettävä hakemuksen mukaisesti. Tutustu, millaisia asioita perhevapaiden hakemisessa tulee ottaa huomioon koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Perehdy ennen perhevapaiden anomista aina myös Kelan sivuihin.

Raskaus- ja vanhempainrahapäivät saat laskettua helposti KELA:n laskurilla.


Perhevapaat

Perhevapailla tarkoitetaan raskausvapaata, vanhempainvapaata ja hoitovapaata. Lisäksi vapaata voi saada muista perhesyistä. Osa perhevapaista voi olla osittaisia.

Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Vanhempainvapaa alkaa raskausvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainvapaata pitää hakea 1–2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Kelan sivuilta löytyvällä vanhempainrahakauden laskurilla voit määrittää raskaus- ja vanhempainrahakauden kalenterijaksot.


Hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi

Hoitovapaa on työntekijän oikeus jäädä hoitamaan lastansa siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata pitää hakea kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Hoitovapaa voi olla myös osittainen.

Kun alle 10-vuotias tai vammainen lapsi sairastuu äkillisesti, on lapsen vanhemmalla, huoltajalla tai samassa taloudessa vakituisesti asuvalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Kunnan sopimusalalla ikäraja on 12 vuotta.


Perhevapaa ja määräaikainen palvelussuhde

Tasa-arvolain mukaan palvelussuhteen määräajan pituuteen ei saa vaikuttaa tieto siitä, että työntekijä on joko raskaana tai aikoo jäädä perhevapaalle. Työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos hän sitoo määräajan pituuden pelkästään raskauteen tai perhevapaan alkamiseen.

Kun laillinen määräaikainen palvelussuhde päättyy, työnantajalla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta tarjota uutta työtä. Vaikka työnantaja tarvitsisi yhä esimerkiksi sijaista, hänen ei ole pakko ottaa työhön samaa henkilöä, joka on hoitanut sijaisuutta määräajan. Tästäkin säännöstä on poikkeus tasa-arvolaissa.

Raskaana ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalle työntekijälle on tarjottava uudelleen vastaavaa määräaikaista tehtävää, vaikka hän olisi jäämässä perhevapaalle. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan ole, jos työnantaja voi osoittaa, että hänellä on jokin muu syy kuin raskaus/perhevapaa siihen, ettei se tarjoa työtä juuri tälle henkilölle.


Muista perhesyistä saatavat vapaat

Vapaata voi hakea myös pakottavista perhesyistä, kuten perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi.


Usein kysyttyjä kysymyksiä koskien perhevapaita

Tulossa elokuussa 2024 -  Olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä koskien perhevapaita.