• logo
  • logo

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

OAJ är världens enda arbetsmarknadsorganisation som bedriver intressebevakningen för medlemmarna inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning.

 

Bli medlem i OAJ

Alla som arbetar med undervisning och andra jämförbara uppgifter kan bli medlemmar i OAJ. Medlemsavgiften beror på dina totala inkomster och avgiften får dras av i beskattningen.

Bli medlem!
 

Vi förhandlar om dina anställningsvillkor

Medlemmarnas tjänste- och arbetskollektivavtal går ut 31.3.2020. OAJ förhandlar fram bästa möjliga avtal för dig. Det här lönar sig att läsa:

OAJ förhandlar

Medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner.

Medlemsförmåner

OAJ:s nyaste utlåtanden (på finska)

Bekanta dig med OAJ:s nyaste utlåtanden.

Alla utlåtanden

Läsårstema 2019-2020: Må bra i arbetet

Läsåret 2019-2020 satsar vi extra mycket på välmående i arbetet. Du ska må bra i arbetet och vi vill ge dig verktyg för bättre ork! Vi har nya medlemsförmåner som anknyter till arbetshälsan och vi lyfter fram olika arbetslivsteman under läsåret.

Må bra i arbetet

Bekanta dig med Opettaja-tidningen