• logo
  • logo
 

Följ med förhandlingarna

Medlemmarnas tjänste- och arbetskollektivavtal går ut 31.3.2020. OAJ förhandlar fram bästa möjliga avtal för dig. Det här lönar sig att läsa:

OAJ förhandlar

Medlemskap lönar sig

OAJ är landets enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. Nio av tio lärare har valt att höra till OAJ och varje medlem är viktig för oss. Kom också du med i OAJ! Utöver intressebevakningen har du som medlem tillgång till en mängd olika medlemsförmåner.

Bli medlem!

Corona

Inom nästan hela utbildningen har man övergått till distansundervisning för att bromsa in spridningen av coronaviruset. Småbarnspedagogiken är i gång med få barn på plats. Vi svarar på medlemmarnas mest ställda frågor.

Coronaviruset: OAJ svarar
 

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

OAJ är världens enda arbetsmarknadsorganisation som bedriver intressebevakningen för medlemmarna inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning.

 
 

Läsårstema 2019-2020: Må bra i arbetet

Läsåret 2019-2020 satsar vi extra mycket på välmående i arbetet. Du ska må bra i arbetet och vi vill ge dig verktyg för bättre ork! Vi har nya medlemsförmåner som anknyter till arbetshälsan och vi lyfter fram olika arbetslivsteman under läsåret.

Må bra i arbetet
 

Bekanta dig med Opettaja-tidningen