• logo
  • logo

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

OAJ är världens enda arbetsmarknadsorganisation som bedriver intressebevakningen för medlemmarna inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning.

 

Bli medlem i OAJ

Alla som arbetar med undervisning och andra jämförbara uppgifter kan bli medlemmar i OAJ. Medlemsavgiften beror på dina totala inkomster och avgiften får dras av i beskattningen.

Bli medlem!
 

Nya OAJ.fi – berätta din åsikt och delta i vår utlottning!

Vår nya webbplats oaj.fi publicerades i november. Innehållet och sökfunktionen har utarbetats med tanke just på dig! Det finns inte längre separata medlemssidor, men en del texter är bakom inloggning. Tyck till om våra nya sidor och delta i vår utlottning!

Ge respons på oaj.fi
 

Följ våra bloggar

Följ våra bloggar (på finska).

Alla bloggar

OAJ:s nyaste utlåtanden (på finska)

Bekanta dig med OAJ:s nyaste utlåtanden.

Alla utlåtanden

Bekanta dig med Opettaja-tidningen