Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

OAJ är den enda arbetsmarknadsorganisationen som bevakar medlemmarnas intressen inom hela sektorn för utbildning, fostran och forskning. OAJ är en stark utbildningspolitisk påverkare och den enda fackorganisationen som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor.

Bekanta dig med oss

Om OAJ

Vi agerar och påverkar överallt där man beslutar om frågor som gäller våra medlemmar; i arbetslivet, utbildningen och samhället.

Om OAJ

Ta kontakt!

Kontakta oss!

Kontakt

Press

Är du journalist och vill komma i kontakt med OAJ? Ring eller mejla våra presskontakter.

Press

Lokalföreningar och medlemsföreningar

Du blir medlem i OAJ genom att gå med i en lokalförening eller dess medlemsförening. Det finns närmare 300 lokalföreningar runtom i landet som bedriver den lokala intressebevakningen.

Lokalföreningar och medlemsföreningar

Regionföreningar

Lokalföreningarna och medlemsföreningarna bildar regionföreningar. Det finns sjutton regionföreningar som bedriver intressebevakningen på den regionala nivån.

Regionföreningar

Riksomfattande föreningar

Det finns riksomfattande distrikt för att bevaka olika lärargruppers intressen. Distrikten har egna riksomfattande och lokala föreningar. Dessutom finns fristående pedagogiska lärarföreningar som utvecklar och arbetar för det egna ämnesområdet.

Riksomfattande föreningar
 
 

OAJ-fonden för arbetshälsa

OAJ hjälper medlemmarna i arbetslivet. Föreningar, medlemssammanslutningar och enskilda medlemmar kan ansöka om pengar för utvecklingsprojekt och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten.

Läs om fonden
 

OAJ:s kansli

OAJ:s kansli finns i Helsingfors. Kansliet står för helheten och verksamheten på det riksomfattande planet.

Kontakt

Förtroendemän

Förtroendemannen är den betrodda personen på arbetsplatsen som hjälper dig i intressebevakningsfrågor och som övervakar att kollektivavtal och lagstiftning följs på arbetsplatsen.

Förtroendemän

OAJ:s nättjänster

Våra nättjänster är lätta att använda. Vi vill betjäna våra medlemmar på bästa sätt. Som inloggad har du mest glädje; när du är inloggad får du tillgång till innehåll som bara syns för medlemmar!

OAJ:s nättjänster

Kom med i vår verksamhet

Kom med i OAJ:s verksamhet och påverka gemensamma frågor!

Kom med!
 

Våra evenemang

Educa

Tusentals lärare, andra proffs och aktörer samlas årligen till Educa i Helsingfors Mässcentrum. Educa är det största evenemanget inom utbildningssektorn.

Educa

Högskoledagen

Senaste nytt inom högskolepolitiken diskuteras på vår årligen återkommande högskoledag.

Högskoledagen