• logo
  • logo

Aktuellt

Registrera dig till Educa 2020

Educa fyller 25 år. Du kommer gratis in på jubileumsmässan, men för att undvika köer är det smart att registrera sig i förväg.

19.08.2019 Nyheter
NLS söker generalsekreterare

Nordiska Lärarorgationernas Samråd NLS söker generalsekreterare. Tjänsten bör tillträdas våren 2020 då nuvarande generalsekreteraren går i pension. Ansökan ska vara inne senast den 2 september 2019.

14.08.2019 Nyheter
OAJ kräver bindande lärardimensionering och en snabb reform av stöd för lärandet

OAJ anser att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt stöder tryggheten i skolan eller interaktionen som främjar lärandet och kräver därför att en lärardimensionering fås med i lagstiftningen. Vidare bör trestegsstödet förnyas.

31.07.2019 Pressmeddelande
OAJ vill få lärarnas löner och arbetsförhållanden i skick

Lönerna måste fås upp inom utbildningssektorn och branschen bör locka med bättre arbetsförhållanden. OAJ vill också överföra lärarna inom småbarnspedagogik till att omfattas av utbildningssektorns avtal.

31.07.2019 Pressmeddelande
Lärarorganisationen EI:s världskongress i Bangkok: OAJ-delegaterna värnar om lärarnas pedagogiska frihet

Alla barn måste ha rätt att gå i skola och alla borde ha möjlighet till livslångt lärande. Bland annat det här lyfts fram på Education Internationals världskongress som pågår hela veckan i Bangkok, Thailand.

24.07.2019 Nyheter
Semesterpenningen beräknas lika som förr

Enligt UKTA betalas semesterpenning på basis av den ordinarie lönen utan arbetstidsöverskridningar. Semesterpenningen beräknas på samma sätt för lärare med usk-arbetstid och årsarbetstid. Yrkeslärare som det här läsåret övergick till årsarbetstid har fått en lägre semesterpenning än ifjol. Årets totalinkomster sjunker ändå inte ifall arbetsmängden är oförändrad.

17.06.2019 Nyheter
Lärarna väl representerade på SuomiAreena

Utbildning, fostran och forskning är starkt framme på SuomiAreena i Björneborg då OAJ är en av årets huvudsamarbetspartners. Nu har vi publicerat vårt program i sin helhet.

12.06.2019 Nyheter
Arbetslös? Här några tips för dagpenningansökan

Blir du utan arbete? Också under perioder av arbetslöshet är alla OAJ:s medlemsförmåner ikraft, medlemsavgiften är 8,5 euro per månad och Lärarnas arbetslöshetskassa tryggar inkomsten. Läs vad du bör tänka på vid arbetslöshet.

06.06.2019 Nyheter
Alavo måste betala ersättning för olagliga visstidsanställningar

Alavo stad ska betala ersättning till en specialklasslärare för två olagliga visstidsanställningar. Enligt OAJ:s jurist skulle det löna sig för kommunerna att satsa på rekryteringskompetens för att undvika olagligheter.  

05.06.2019 Nyheter
Regeringsprogrammet korrigerar kursen: Utbildning och kunnande fint i fokus

Utbildning och utbildningspolitik lyfts starkt fram i det nya regeringsprogrammet. OAJ tackar regeringen för den nya kursen.

04.06.2019 Nyheter
Reformtakten ökar inom utbildningen

Det gångna läsåret har förändrat utbildningen på alla sektorer. Många reformer har inletts redan innan de tidigare har slutförts och utöver de stora reformerna har det pågått talrika nationella och lokala utvecklingsprojekt.

27.05.2019 Nyheter
Tid för tack och vila

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

27.05.2019 Blogg
Speciallärarna i gymnasiet kan övergå till årsarbetstid från och med hösten

Speciallärare i kommunala gymnasier kan övergå till årsarbetstid från och med augusti. Vidare har speciallärarna möjlighet till arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet. Det nya avtalet påverkar inte andra lärare i gymnasiet. Specialläraren Heli Ketovuori ser positiva möjligheter med årsarbetstid så länge som man beaktar särdragen i speciallärarnas arbete.

22.05.2019 Nyheter
NLS samlas på Åland – avstamp inför EI:s världskongress

De nordiska lärarorganisationerna är samlat till vårmöte i Mariehamn. Utöver de nationella frågorna diskuterar NLS också en eventuell nordisk samsyn inför EI:s världskongress i juli.

21.05.2019 Nyheter
18 organisationer påminner regeringsförhandlarna om utbildningens betydelse: Framtidens rubriker skrivs tillsammans

Under de fyra följande åren dras riktlinjerna upp för framtiden. Nu kan man inte ge avkall på fostran, utbildning, vetenskap och forskning.

15.05.2019 Pressmeddelande