• logo
  • logo

Aktuellt

Arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik

Läs om arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik, om hur bestämmelserna tillämpas och om råd i problemsituationer.

23.01.2019 Publikation
OAJ:s läropliktsmodell: sammanfattning

Det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god grund för det egna kunnandet. Genom att modigt förnya läroplikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Reformen behöver en lång övergångstid och ramarna ska anges i nästa regeringsprogram.

04.11.2018 Publikation
Hej lärare – det här är bra att veta

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i september 2018. Vad ändras för mig som är lärare inom småbarnspedagogik?

11.10.2018 Publikation
Mål för riksdagsvalet 2019

Mål för riksdagsvalet 2019.

05.10.2018 Publikation
OAJ:s arbetsmarknadsmål inför riksdagsvalet 2019

OAJ:s arbetsmarknadsmål inför riksdagsvalet 2019. #utbildningavgor

05.10.2018 Publikation
Utbildningssektorns arbetslivsbarometer: sammanfattning

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har kartlagt lärarnas och chefernas välbefinnande i arbetet, arbetsförhållanden och trygghet. 1127 lärare och chefer deltog i undersökningen 2017.

17.05.2018 Publikation
Vägkartan för jämlikhet

Finland har länge ansetts vara ett gott exempel på jämlikhet i utbildningen. Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen vara lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar?

12.04.2016 Publikation
OAJ och digitala språnget

Digitaliseringen av utbildningen – var står vi nu? OAJ har utrett saken och ger svar på hur det digitala språnget ska genomföras.

29.01.2016 Publikation
Integrationskompass

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete – hur ska det tryggas? OAJ:s förslag till integrationen.

26.10.2015 Publikation