Aktuellt

Fullmäktige beslutade om OAJ:s nya strategi med fokus på intressebevakning och medlemsservice

OAJ:s fullmäktige har fastställt strategin som ger riktlinjerna för hela organisationens verksamhet de kommande fyra åren. Kärnan i strategin är intressebevakning och medlemsservice. Samtidigt beaktas också de utmaningar som organisationen står inför.

16.05.2024 Nyheter
Katarina Murto: Visa uppskattning för lärarnas arbete genom handlingar

OAJ:s fullmäktige inledde idag sitt vårmöte. OAJ:s ordförande Katarina Murto lyfte i öppningstalet fram bland annat de kraftiga nedskärningarna som har drabbat yrkesutbildningen. Vidare krävde Murto att regeringen slopar lagstiftningen om exportmodellen.

15.05.2024 Nyheter
OAJ:s fullmäktige samlas på onsdag

Fullmäktige som är OAJ:s högsta beslutsfattande organ samlas den 15–17 maj i Helsingfors. Vi streamar öppningen och en inspelning kan ses i efterhand. På mötesagendan finns bland annat att besluta om organisationens strategi.

13.05.2024 Nyheter
Strejken i gång i privata undervisningssektorn

Lärare i 25 privata skolor och läroanstalter strejkar den 13–16 maj. Strejken pågår på sex orter och omfattar cirka 1 700 lärare och chefer.

13.05.2024 Nyheter
Paus i medlingen – strejkerna inom den privata undervisningssektorn sannolika

Medlingen i arbetstvisten inom den privata undervisningssektorn har avbrutits. Det här innebär att den fyra dagar långa strejken den 13–16 maj verkar oundviklig.

07.05.2024 Nyheter
Ett andra strejkvarsel har getts inom privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty har varslat om en andra strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejken skulle pågå den 13–16 maj.

29.04.2024 Pressmeddelande
Strejken igång inom privata undervisningssektorn

Strejken den 23-24 april pågår som bäst.

23.04.2024 Nyheter
OAJ förkastade medlingsbudet för privata undervisningssektorn: Målet är att få ett avtal som tryggar läraryrkets dragningskraft och uppskattning

OAJ:s styrelse har förkastat riksförlikningsman Anu Sajavaaras medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Medlingsbudet kunde inte godkännas beträffande löneförhöjningsnivån och bestämningen av löneförhöjningarna det andra avtalsåret.  

19.04.2024 Nyheter
Ett medlingsbud har getts för den privata undervisningssektorn

Riksförlikningsman Anu Sajavaara har gett ett medlingsbud för den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna ska ge sina svar på fredag 19.4 före kl. 17.

18.04.2024 Nyheter
Strejkvarsel inom privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty varslar om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejkvarslet gavs till riksförlikningsman Anu Sajavaara och Bildningsbranschen måndagen den 8.4.2024 kl.14. Strejken skulle pågå den 23–24 april i en del privata läroanstalter främst i stora städer.

08.04.2024 Nyheter
Chockerande skolskjutning i Vanda - ”hela skolgemenskapen behöver nu stöd”

En fruktansvärd skottlossning har ägt rum i en skola i Vanda. Det är viktigt att skolpersonalen och eleverna nu får allt stöd de behöver för att hantera krisen.

02.04.2024 Nyheter
Kollektivavtalen för flera tusen OAJ-medlemmar går snart ut – förhandlingarna fortsätter efter påsk

Avtalen för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter går ut den sista mars. Efter det är flera tusen OAJ-medlemmar i ett avtalslöst tillstånd. Avtalsförhandlingarna fortsätter efter påsken. OAJ:s förhandlingsdirektör påminner medlemmarna om att arbetsvardagen inte påverkas även om avtalen går ut.

27.03.2024 Nyheter
Katarina Murto ombedd att utreda möjligheterna att inleda förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen

Arbetsminister Arto Satonen har bett OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto att utreda möjligheten att få löntagarorganisationerna till förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen. Murto tackade ja till uppdraget.

22.03.2024 Nyheter
OAJ: Ifall förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen inte inleds, måste lagberedningen av exportmodellen avbrytas

OAJ är frustrerad över att förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen ännu inte har fåtts i gång och att arbetsmarknadssituationen fortfarande är låst. Organisationen kräver att regeringen avbryter lagberedningen av exportmodellen ifall förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen inte kan inledas mellan dem som är redo att förhandla.

20.03.2024 Nyheter
Förhandlingarna med Bildningsbranschen intensifieras

OAJ förhandlar fortsättningsvis om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen. Nu behandlar parterna avtalstexter. Arbetsgivarsidan har ännu inte gett förslag till löneförhöjningar.

15.03.2024 Nyheter