Illustration

Är du lärare, ledare eller sakkunnig inom utbildningssektorn? Bli medlem i OAJ!

Avbrott i tjänsterna fortsätter

OAJ förnyar sina system i juni. Bland annat kommer medlemsanslutningen och Egna uppgifter att förnyas helt. Vi har skickat ett medlemsbrev om förändringarna 23.6. Du kan läsa brevet efter inloggningen här

Under serviceavbrottet kan man inte ansluta sig och Egna uppgifter är inte i bruk.

Medlemsanslutningen fungerar först efter serviceavbrottet. När du anhåller om medlemskap men egentligen ville ansluta dig tidigare, till exempel den 1 juni, är det här nu undantagsvis möjligt. Gör anslutningsprocessen färdig och kontakta därefter OAJ:s medlemsservice med ett kontaktformulär.  Medlemstjänsten korrigerar anslutningsdatumet  att starta vid önskad tidpunkt.

Under avbrottet ska du ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan direkt från A-kassan och samtidigt meddela att du önskar bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation.
 

Kontaktformulären fungerar normalt!

 

Alla som arbetar med undervisning och andra jämförbara uppgifter kan bli medlemmar i OAJ. Också du som är sakkunnig eller arbetar med administration kan bli medlem. Förutsättningen är att du arbetar inom sektorn för utbildning, fostran och forskning.

OAJ:s organisationsprincip är professionsbaserad. Du som arbetar inom utbildningssektorn, oavsett examen, utbildning och yrkesbeteckning kan bli medlem.

Bli medlem

 

Vem kan bli medlem?

Du som

  • arbetar som lärare eller med andra jämförbara uppgifter
  • arbetar som rektor eller med andra ledningsuppgifter
  • har lärarbehörighet och ett ikraftvarande anställningsförhållande när du ansöker om medlemskap
  • saknar lärarbehörighet men har i regel ett vikariat som varar en termin
  • har andra uppgifter inom utbildningsväsendet, exempelvis inom administration, planering eller forskning.

Du kan också bli medlem om du har en socialpedagog- eller socionomutbildning från yrkeshögskola och arbetar som lärare eller med chefsuppgifter inom småbarnspedagogiken.

Du kan bli medlem trots att du saknar lärarbehörighet. Också utländska medborgare kan vara medlemmar.

Medlemskap enligt skola eller läroanstalt

Ditt föreningsmedlemskap bestäms enligt utbildningsområde och den läroanstalt där du arbetar eller har det största genomsnittliga antalet lektioner. Om du flyttar eller om en övervägande del av lektionerna flyttas permanent till en annan läroanstalt, ska du också byta förening.

Du kan gå med i OAJ antingen genom ortens lokalförening eller någon av dess medlemsföreningar. Nästan i varje skola, läroanstalt och daghem finns ett lärarombud för OAJ som kan hjälpa dig med medlemsanslutningen.

Lärarvikarier och deltidsanställda lärare

Du kan ansöka om medlemskap i OAJ ifall du har fullständig lärarbehörighet och har ett ikraftvarande arbetsavtal. Om du saknar komplett behörighet förutsätts i regel ett vikariat som varar en termin.

Obs! För att omfattas av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd krävs att arbetsvillkoret uppfylls, vilket förutsätter att man under de närmaste föregående 28 månaderna har förvärvsarbetat minst 26 veckor. Inom utbildningssektorn ska veckoarbetstiden ha varit åtta (8) timmar och inom småbarnspedagogiken minst arton (18) timmar.

Från studier till lärarjobb

När du är färdig med dina lärarstudier och fått en arbetsplats ska du ansluta dig till OAJ. Samtidigt upphör medlemskapet i SOOL. Närmare uppgifter om anslutningen får du av lärarombudet på arbetsplatsen. Medlemsförmånerna, såsom tidningen Opettaja och försäkringarna, fortsätter utan uppehåll. Om du redan under studietiden har varit medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa fortsätter medlemskapet i kassan utan avbrott, förutsatt att du har betalat avgifterna till kassan.

Dela