• logo
  • logo

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainrahakauden pituus on 158 arkipäivää. Se alkaa heti äitiysrahakauden jälkeen. Vanhempainvapaata tulee hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Sekä isällä että äidillä on oikeus pitää kaksi jaksoa palkatonta vanhempainvapaata. Jos vapaan kesto on 12 arkipäivää, sitä tulee hakea ainakin kuukautta ennen vapaan alkamista.

Vanhempainvapaan pituus

Jokaisen vanhempainvapaajakson tulee kestää vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaan saa pitää itse valittuna ajankohtana vanhempainrahakauden aikana. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla. Myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat jakaa vanhempainrahakauden keskenään.

Valtion palveluksessa olevalle ottoäidille maksetaan palkka vanhempainrahakauden alusta alkaen 72 arkipäivän ajalta. Vaikka molemmilla vanhemmilla onkin yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus jäädä vanhempainvapaalle, koskee tämä palkallisuus ainoastaan äitiä.

Vanhempainrahakauden pituus on 158 arkipäivää. Se alkaa heti äitiysrahakauden jälkeen. Alle 7-vuotiaan ottolapsen vanhempien vanhempainrahakausi on vähintään 200 arkipäivän pituinen. Jos samalla kertaa syntyy tai adoptoidaan useita lapsia, pidennetään vanhempainrahakautta 60 arkipäivää kutakin yhtä useampaa lasta kohden.

Kesäkeskeytyksen vaikutus vanhempainvapaaseen

Jos opettajalla ei ole oikeutta vuosilomaan, hänen ei tarvitse hakea vapaata vanhempainvapaajaksojen edellä, jäljessä tai välissä olevaksi koulun kesäkeskeytysajaksi tai vapaajakson ajaksi.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että vanhempainvapaata saa pitää kaksi jaksoa: jos on toukokuussa vanhempainvapaalla, palaa kesäksi viranhoitoon ja jatkaa elokuussa vanhempainvapaalla, tulevat molemmat jaksot tällöin käytetyiksi. Vanhempainvapaan päivät (158 arkipäivää) kuluvat tuon keskeytyksen ajan. 

Vuosiloman vaikutus vanhempainvapaaseen

Niille vanhemmille, joilla on oikeus vuosilomaan, voidaan antaa vuosiloma vanhempainvapaan aikana, mutta ei kuitenkaan äitiysloman aikana.

Osittainen vanhempainvapaa

Lapsen vanhemmat voivat pitää vanhempainrahakauden aikana osittaisen vanhempainvapaan, jonka kesto on vähintään kaksi kuukautta. Tällöin he hoitavat lastaan itse joko vuoropäivin tai -viikoin tai siten, että toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivät ja toinen iltapäivät. Samanaikaisesti lasta saa hoitaa vain toinen vanhemmista.

Osittainen vanhempainvapaa edellyttää, että vanhemmat sopivat työnantajiensa kanssa samanaikaisesta osa-aikatyöstä vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Vanhempien osa-aikatyön työajan ja palkan tulee olla 40–60 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta ja kokoaikatyön palkasta. Osittaisen vanhempainvapaan ajalta molemmilla vanhemmilla on samanaikaisesti oikeus Kelan maksamaan osittaiseen vanhempainrahaan.

Osittaisen vanhempainvapaan hakemiselle ei ole lainsäädännössä eikä virka- ja työehtosopimuksissa sovittu erillisiä määräaikoja.

Ottovanhemman vanhempainvapaan palkallisuudesta on voitu sopia paikallisesti toisin kuin edellä on esitetty.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Jaa