• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista.

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainrahakauden pituus on 158 arkipäivää. Se alkaa heti äitiysrahakauden jälkeen. Vanhempainvapaata tulee hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista.

Sekä isällä että äidillä on oikeus pitää kaksi jaksoa palkatonta vanhempainvapaata. Jos vapaan kesto on 12 arkipäivää, sitä tulee hakea ainakin kuukautta ennen vapaan alkamista.

Vanhempainvapaan pituus

Vanhempainrahakauden pituus on 158 arkipäivää ja se alkaa heti äitiysrahakauden jälkeen. Vanhempainvapaan saa pitää itse valittuna ajankohtana vanhempainrahakauden aikana. Jokaisen vanhempainvapaajakson tulee kestää vähintään 12 arkipäivää. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla. Myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat jakaa vanhempainrahakauden keskenään.

Adoptiovanhemmalla tai hänen aviopuolisollaan on oikeus vanhempainrahaan enintään 233 arkipäivältä lapsen hoitoon ottamisesta lukien.

Jos samalla kertaa syntyy tai adoptoidaan useita lapsia, pidennetään vanhempainrahakautta 60 arkipäivää kutakin yhtä useampaa lasta kohden.

Valtion palveluksessa olevalle adoptiovanhemmalle maksetaan palkka vanhempainrahakauden alusta alkaen 72 arkipäivän ajalta. Jos adoptiovanhemmat jakavat sanotun vanhempainrahakauden, maksetaan tässä tarkoitettu palkkaus vain toiselle heistä kerrallaan ja yhteensä enintään 72 arkipäivän ajalta vanhempainrahakauden alusta lukien.

Kesäkeskeytyksen vaikutus vanhempainvapaaseen

Jos opettajalla ei ole oikeutta vuosilomaan, hänen ei tarvitse hakea vapaata vanhempainvapaajaksojen edellä, jäljessä tai välissä olevaksi koulun kesäkeskeytysajaksi tai vapaajakson ajaksi.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että vanhempainvapaata saa pitää kaksi jaksoa: jos on toukokuussa vanhempainvapaalla, palaa kesäksi viranhoitoon ja jatkaa elokuussa vanhempainvapaalla, tulevat molemmat jaksot tällöin käytetyiksi. Vanhempainvapaan päivät (158 arkipäivää) kuluvat tuon keskeytyksen ajan. 

Vuosiloman vaikutus vanhempainvapaaseen

Niille vanhemmille, joilla on oikeus vuosilomaan, voidaan antaa vuosiloma vanhempainvapaan aikana, mutta ei kuitenkaan äitiysloman aikana.

Osittainen vanhempainvapaa

Lapsen vanhemmat voivat pitää vanhempainrahakauden aikana osittaisen vanhempainvapaan, jonka kesto on vähintään kaksi kuukautta. Tällöin he hoitavat lastaan itse joko vuoropäivin tai -viikoin tai siten, että toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivät ja toinen iltapäivät. Samanaikaisesti lasta saa hoitaa vain toinen vanhemmista.

Osittainen vanhempainvapaa edellyttää, että vanhemmat sopivat työnantajiensa kanssa samanaikaisesta osa-aikatyöstä vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Vanhempien osa-aikatyön työajan ja palkan tulee olla 40–60 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta ja kokoaikatyön palkasta. Osittaisen vanhempainvapaan ajalta molemmilla vanhemmilla on samanaikaisesti oikeus Kelan maksamaan osittaiseen vanhempainrahaan.

Osittaisen vanhempainvapaan hakemiselle ei ole lainsäädännössä eikä virka- ja työehtosopimuksissa sovittu erillisiä määräaikoja.

Ottovanhemman vanhempainvapaan palkallisuudesta on voitu sopia paikallisesti toisin kuin edellä on esitetty.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Jaa