• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimukset

Alalla on monta virka- ja työehtosopimusta. Tiedätkö, mikä on sinua koskeva sopimus?

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on monta virka- ja työehtosopimusta. Voit selvittää oman virka- tai työehtosopimuksesi joko omalta luottamusmieheltäsi tai esimieheltäsi. Sinua koskeva sopimus on myös kirjattu työsopimukseesi tai viranhoitomääräykseesi.

OAJ:n vajaa 120 000 jäsentä työskentelevät yhdeksän eri virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Eri sopimuksissa on eri ehdot riippuen alasta ja tehtävästä. Kustakin sopimuksesta neuvotellaan eri tahon kanssa.

Tarkasta oma sopimuksesi

Jos työskentelet kunnan palveluksessa, kuulut joko OVTESiin tai KVTESiin. Molemmista neuvotellaan Kuntatyönantajien kanssa. OVTESin piirissä on noin 72 500 OAJ:n jäsentä. KVTESiin kuuluu vajaat 800 jäsentä.

  • OVTES: kunnallinen opetusala, myös varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö. Tästä sopimuksesta neuvottelee OAJ.
  • KVTES: kunnalliset opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaajat. Heidän sopimuksestaan neuvottelee OAJ.

Yksityisen työnantajan palveluksessa työskentelevät OAJ:n jäsenet kuuluvat joko Avaintyönantajien eli Avaintan, Sivistystyönantajien eli Sivistan tai Hyvinvointiala HALIn sopimusten piiriin.

  • AVAINOTES: osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajat. OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintan kanssa.
  • AVAINTES: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista. OAJ neuvottelee Avaintan kanssa.
  • Sivistystyönantajat/opetusala: osa yksityisen alan ammatillisista, amk-, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista sekä yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat. OAJ neuvottelee tämän sopimuksen Sivistan kanssa.
  • Sivistystyönantajat/aikuiskouluttajat: yksityisen alan aikuiskouluttajat. OAJ neuvottelee sopimuksen Sivistan kanssa.
  • Sivistystyönantajat/yliopistot: yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö. OAJ neuvottelee tästä sopimuksesta Sivistan kanssa.
  • SOSTES: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. OAJ ei ole varsinainen pääsopija, mutta se neuvottelee HALIn kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäsopimuksesta, joka määrittelee muun muassa opettajien työajan.

Jos työskentelet valtiolla, työsi ehdot tulevat valtion yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta sekä tarkentavista sopimuksista.

  • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä Rikosseuraamuslaitoksessa, Eurooppa-koulussa, Opetushallituksen alaisissa oppilaitoksissa ja Pelastusopistossa. OAJ neuvottelee sopimukset Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.

Virka- ja työehtosopimukset

Varhaiskasvatus ja osin myös esiopetus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)Avaintyönantajien työehtosopimus (AVAINTES)

Yleissivistävä koulutus

» Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) (joissain tapauksissa myös KVTES)Yksityisen opetusalan työehtosopimus (Sivista)Yliopistojen harjoittelukoulut (Sivista)Valtion virka- ja työehtosopimusOPH:n alaisten oppilaitosten vaatikartta (vaativuuden arviointijärjestelmä)
(PDF)Opetushenkilöstön hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus (valtio) (PDF)

Ammatillinen koulutus

Kunnalliset oppilaitokset (OVTES)Yksityisen opetusalan työehtosopimus (Sivista)Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (Sivista)Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES)

 

Yliopistot

Yliopistojen työehtosopimus (Sivista)

Ammattikorkeakoulut

Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES)Yksityisen opetusalan työehtosopimus (Sivista)Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus (Sivista)