• logo
  • logo

Sopimukset

Kuvituskuva

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on monta virka- ja työehtosopimusta. Tiedätkö, mikä on sinua koskeva virka- tai työehtosopimus?

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla on monta virka- ja työehtosopimusta. Voit selvittää oman virka- tai työehtosopimuksesi joko omalta luottamusmieheltäsi tai esimieheltäsi. Sinua koskeva sopimus on myös kirjattu työsopimukseesi tai viranhoitomääräykseesi.

Virka- ja työehtosopimukset

Varhaiskasvatus ja osin myös esiopetus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)Avaintyönantajien työehtosopimus (AVAINTES)

Yleissivistävä koulutus

» Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) (joissain tapauksissa myös KVTES)Yksityisen opetusalan työehtosopimus (EK, Sivista)Yliopistojen harjoittelukoulut (EK, Sivista)OPH:n alaiset oppilaitokset (valtio)

Ammatillinen koulutus

Kunnalliset oppilaitokset (OVTES)Yksityisen opetusalan työehtosopimus (EK, Sivista)Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (EK, Sivista)Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES)

Yliopistot

Yliopistojen työehtosopimus (EK, Sivista)

Ammattikorkeakoulut

Avaintyönantajien opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES)