• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan työ ja määräaikaisuus

Kuvituskuva

Palvelussuhteita koskeva lainsäädäntö lähtee siitä, että määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia.

Määräaikaiset palvelussuhteet ovat poikkeuksia. Toistaiseksi voimassa olevat, vakinaiset palvelussuhteet ovat pääsääntö myös opetus- ja varhaiskasvatusalalla.

Virka- tai työsuhde on määräaikainen silloin, kun palvelussuhteen päättymisajankohta on ilmaistu etukäteen.

Jos määräaikaisuudelle on lailliset perusteet, työnantaja voi yleensä melko vapaasti päättää määräaikaisen palvelussuhteen pituudesta. Työnantajalla ei myöskään ole lähtökohtaisesti velvollisuutta tarjota uutta työtä laillisen määräaikaisuuden päätyttyä.

Määräaikaisuudelle oltava peruste

Määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Määräaikaisuuden peruste tulee kirjata myös viranhoitomääräykseen tai työsopimukseen.

Jos palvelussuhteessa ei ole perusteita määräaikaisuudelle, se on laiton.

Lainsäädäntö ei määritä, monenko peräkkäisen määräaikaisen palvelussuhteen ketju on sallittua: määräaikaisen palvelussuhteen käyttöä on siis aina arvioitava tapauskohtaisesti. Ensimmäinenkin määräaikainen palvelussuhde voi näin olla laiton, jos kyseessä on pysyvä tai pysyväisluonteinen työ.

Perusteita määräaikaisuudelle
  • sijaisuus
  • kelpoisuuden puuttuminen
  • aito tarve määräaikaisuudelle: esimerkiksi projekti tai tietty opetuskokonaisuus
  • valmisteilla oleva organisaatiomuutos
  • taloudellinen epävarmuus
  • harjoittelu
  • oma pyyntö.

Tutustu myös ohjeistukseen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista!

Perhevapaa ja määräaikainen palvelussuhde

Tasa-arvolain mukaan palvelussuhteen määräajan pituuteen ei saa vaikuttaa tieto siitä, että työntekijä on joko raskaana tai aikoo jäädä perhevapaalle. Työnantaja rikkoo tasa-arvolakia, jos hän sitoo määräajan pituuden pelkästään raskauteen tai perhevapaan alkamiseen.

Kun laillinen määräaikainen palvelussuhde päättyy, työnantajalla ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta tarjota uutta työtä. Vaikka työnantaja tarvitsisi yhä esimerkiksi sijaista, hänen ei ole pakko ottaa työhön samaa henkilöä, joka on hoitanut sijaisuutta määräajan. Tästäkin säännöstä on poikkeus tasa-arvolaissa.

Raskaana ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalle työntekijälle on tarjottava uudelleen vastaavaa määräaikaista tehtävää, vaikka hän olisi jäämässä perhevapaalle. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan ole, jos työnantaja voi osoittaa, että hänellä on jokin muu syy kuin raskaus/perhevapaa siihen, ettei se tarjoa työtä juuri tälle henkilölle.

Seuraamukset laittomasta määräaikaisuudesta

Jos palvelussuhteessa ei ole perusteita määräaikaisuudelle, se on laiton.

Tutustu alta laittoman määräaikaisuuden seuraamuksiin.