• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palvelussuhde

Uuden palvelussuhteen alussa kannattaa tarkistaa, mihin sopimusalaan tuleva työsi kuuluu ja millaisia asioita sinun tulee huomioida, kun vastaanotat uuden työpaikan.

Virka- vai työsuhde?

Sinun on hyvä tietää palvelussuhteesi laji selkeästi heti sen alusta lähtien, sillä virka- ja työsuhteisiin sovelletaan osittain eri sopimuksia ja lainsäädäntöä.

Palvelussuhteet, joissa käytetään julkista valtaa, ovat virkasuhteita. Muut palvelussuhteet ovat työsuhteita.


Palvelussuhteeseen rekrytointi

Tutustu, mitä uuden työntekijän rekrytointiin ja perehdyttämiseen kuuluu koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Uuden työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen


Koeaika

Uuden palvelussuhteen alussa voidaan käyttää koeaikaa.

Koeaika tarkoittaa palvelussuhteen alussa olevaa ajanjaksoa, jonka aikana viranhaltija tai työntekijä sekä työnantaja voivat tutustua toisiinsa ja palvelussuhteen toimivuuteen ja tarvittaessa purkaa palvelussuhteen ilman irtisanomisaikaa.


Syrjintä työhönotossa

Sekä tasa-arvolaki että yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän työhönotossa. Virkasuhteeseen on valittava aina viran tehtävien hoitamisen kannalta ansioitunein hakija, työsuhteeseen taas voidaan valita myös työnantajan mielestä sopivin hakija, kunhan valittu henkilö täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuusehdot.


Päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön virkavalintapäätökseen, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Valintapäätöksen liitteenä tulee olla muutoksenhakuohje oikaisuvaatimuksen tekemistä varten. Työsuhteisista tehtävistä ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Oikaisuvaatimuksen perusteella tehdystä päätöksestä on mahdollista valittaa vielä hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksella.

Valtion virkasuhteisista tehtävistä on mahdollista valittaa suoraan hallinto-oikeuteen hallintovalituksella. Valintapäätöksen liitteenä tulee olla muutoksenhakuohje.