• logo
  • logo

Hallintovalitus

Valtion virkanimityspäätöksistä on mahdollista valittaa hallintovalituksella maksulliseen hallinto-oikeuteen. Olemme laatineet avuksesi hallintovalitusmallin.

1.1.2019 jälkeen tehdyistä valtion virkanimityspäätöksistä on mahdollista valittaa hallintovalituksella hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on maksullinen, ja maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen edustajansa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

OAJ:n hallintovalitusmalli

Olemme laatineet avuksesi hallintovalitusmallin. Voit ladata hallintovalitusmallin alta.

Kirjaudu, niin voit ladata hallintovalitusmallin käyttöösi

Miten hallintovalitus tehdään?

Voit tehdä hallintovalituksen ainoastaan laillisuusperusteella, ja valitusaika on 30 päivää siitä, kun olet saanut tiedon valtion virkanimityspäätöksestä.

Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tällöinkin valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Voiko päätös muuttua hallinto-oikeudessa?

Hallinto-oikeus ei voi muuttaa valtion viranomaisen tekemää virkavalintapäätöstä. Hallinto-oikeus voi ainoastaan kumota valintapäätöksen ja palauttaa valituksen alaisena olevan asian viranomaiselle uudelleen päätettäväksi tai jättää valituksen tutkimatta tai hylätä sen.

Tämä tarkoittaa sitä, että myönteinenkään ratkaisu ei takaa, että saat hakemasi viran. Tällöin virka julistetaan yleensä uudelleen haettavaksi.

Jaa