• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Virkasuhde

Jos työnantajasi on kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue tai valtio, olet yleensä virkasuhteessa, sillä opettajan työhön sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Jos työnantajasi on kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue tai valtio, olet yleensä virkasuhteessa, sillä opettajan työhön sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Opettaja, joka esimerkiksi päättää oppilaaksi ottamisesta, kurinpidosta, oppilasarvioinnista, tutkintojen hyväksymisestä tai antaa yleensäkin tutkintotavoitteista opetusta, käyttää julkista valtaa.

Mikäli opettajan tehtäviin ei poikkeuksellisesti kuulu julkisen vallan käyttöä, voi opettaja olla työsuhteessa myös kuntasektorilla tai valtiolla.

Rehtorit ja opetustoimen johtohenkilöstö (esimerkiksi sivistys- tai koulutoimenjohtajat) ovat virkasuhteessa, koska heidän tehtäviinsä kuuluu julkisen vallan käyttöä.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei yleensä kuulu julkisen vallan käyttöä. Mikäli varhaiskasvatuksen opettaja antaa peruskoulun puolella perusopetuslain mukaista esiopetusta, on oikea palvelussuhteen laji virkasuhde.

Kirjallinen viranhoitomääräys

Jos olet aloittamassa virkasuhteen, sinulle on annettava kirjallinen viranhoitomääräys. 

Viranhoitomääräys tulee antaa viipymättä ja viimeistään seitsemän päivän kuluessa virantoimituksen aloittamisesta. Viranhoitomääräys tulee antaa myös määräaikaisessa virkasuhteessa.

Tutustu kirjallisen viranhoitomääräyksen sisältöihin alta.

Kirjaudu, niin pääset tutustumaan viranhoitomääräyksen sisältöihin

Jaa