• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työsuhde

Kuvituskuva

Jos työnantajasi on yksityinen taho, kuten esimerkiksi säätiö, osakeyhtiö tai kannatusyhdistys, olet työsuhteessa. Jos työskentelet kuntasektorilla varhaiskasvatuksen opettajana, olet myös tällöin pääsääntöisesti työsuhteessa.

Koska yksityinen opetustoimi on osa välillistä julkista hallintoa, on yksityisten yhteisöidenkin rehtoreilla ja opettajilla kuitenkin niin sanottu virkavastuu.

Työsuhteessa tehdään työsopimus

Jos olet työsuhteessa, teet työnantajasi kanssa työsopimuksen. Työsuhteesi keskeiset ehdot käyvät ilmi työsopimuksesta, joten perehdy hyvin sopimukseen ennen sen allekirjoittamista. Kun olet allekirjoittanut sopimuksen, olet sitoutunut sen ehtoihin.

Työsopimus voi olla joko määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa oleva. OAJ on laatinut valmiin työsopimusmallin yksityisille sopimusaloille. Voit ladata työsopimusmallin alta.

Kirjaudu, niin voit ladata työsopimusmallin itsellesi

Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisesti

Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Vaikka se on pätevä myös suullisesti tehtynä, kirjallinen sopiminen helpottaa sovittujen asioiden todistamista.

Varsinkaan määräaikaista työsopimusta ei kannata tehdä ainoastaan suullisesti, koska silloin esimerkiksi kesäajan palkan maksamisesta voi syntyä epäselvyyttä.

Kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Mikäli kirjallista työsopimusta ei jostain syystä tehdä, työnantajasi on kuitenkin annettava sinulle kirjallinen selvitys työsuhteesi keskeisistä ehdoista, jos työsuhteesi on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Kirjallinen selvitys tulee antaa viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Jos olet alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, tulee työnantajasi antaa sinulle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys tulee antaa viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteesi alkamisesta. Tutustu alta, millaisia asioita kirjallisessa selvityksessä tulee olla.

Kirjaudu, niin pääset tutustumaan, millaisia asioita kirjallisessa selvityksessä tulee olla

Kirjaudu lisätietoon

 

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.

OAJ ajaa jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan etua, koulutustaustasta riippumatta.

Liity joukkoon tai tutustu jäsenetuihin!

Jaa