• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointi

Työn haitallinen kuormitus ja epäasiallinen käytös vaikuttavat heikentävästi työhyvinvointiin – hyvä johtaminen ja esihenkilötyö, varhainen vaikuttaminen, toimiva työterveyshuolto sekä turvallinen ja yhteisöllinen työympäristö puolestaan tukevat sitä. Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan se rakentuu koko työympäristön yhteistyössä. Työhyvinvointi on työpaikan yhteinen asia.

OAJ edistää jäsentensä työhyvinvointia 

Työhyvinvointi syntyy yhteistyössä työpaikalla. Työhyvinvointi on työntekijän kokemus, johon vaikuttavat mm. organisaation toiminta, työyhteisön toiminta, työ itse ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet, hyvä ja tasapuolinen johtaminen. Yksittäisen työntekijän työhyvinvoinnin keskiössä on ihminen itse. Työhyvinvointiin vaikuttavat yksilölliset voimavarat kuten motivaatio, elämänhallinta ja -tilanne, oma terveys ja työkyky ja resilienssi.

Työn rakenteet ovat työpaikalla yhteisesti sovittuja menettelyjä, ohjeita sekä toimintatapoja kulloiseenkin tilanteeseen. Sovittujen menettelyiden avulla jokainen työntekijä tietää jo etukäteen, miten työpaikalla toimitaan. Toimintamalli lisää avoimuutta ja tasapuolista kohtelua sekä tukee esihenkilötyön oikeudenmukaista tekemistä. Samankaltaiset asiat hoidetaan samalla tavalla henkilöstä eli työntekijästä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työvälineiden, työajan sekä vapaiden käyttöä, aikaista puuttumista, sairauslomakäytänteitä, perehdyttämistä, viestintää kaikkia asioita, joita työssä ja työpaikalla tapahtuu.

Työn kuormittavuus, häirintä ja/tai epäasiallinen käytös vaikuttavat heikentävästi työhyvinvointiin – hyvä esihenkilötyö, varhainen puuttuminen, työterveyshuolto ja kannustava työympäristö auttavat!

OAJ tekee myös joka toinen vuosi työolobarometrin, joka käsittelee kattavasti alan työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. 

OAJ tukee jäsenen työhyvinvointia

Tutustu, kuinka tuemme jäsentemme työhyvinvointiaTutustu työolobarometriin

»Lue OAJ:n työhyvinvointiopas


 

Työkuormitus

Mitä on työkuormitus ja miten sitä mitataan? Lue tarkemmin mitä tehdä, jos tuntuu että töitä on enemmän kuin ehtii tehdä. 


Epäasiallinen kohtelu kuriin

Työhyvinvointi ja työturvallisuus vaarantuvat, jos työpaikalla esiintyy epäasiallista kohtelua, kuten häirintää, kiusaamista, vastuutonta työkäyttäytymistä tai muuta epäasiallista käytöstä. Katso, kuinka voit toimia, jos havaitset työpaikallasi epäasiallista kohtelua.


Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena

Kun työhyvinvointisi on vaarassa järkkyä, työterveyshuolto auttaa. Varhainen tuki takaa sen, että voit hyvin mahdollisimman pian.