• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Oppimisen tuki"

Erityispedagogiikan professorit: Vain tuettu inkluusio toimii

Jotta erityisopetus on tuloksekasta, on se räätälöitävä jokaiselle tuen tarvitsijalle erikseen. Opettajilla taas pitäisi olla velvollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Näin sanovat OAJ:ssä vierailleet erityispedagogiikan professorit.

13.12.2018 Uutinen
Voiko lapsen tuki varhaiskasvatuksessa olla vain hyvän tahdon varassa?

Jokainen meistä kaipaa välillä tukea ja kannattelua, kun elämä on epäreilua ja asiat eivät suju. Kun lapset saavat kolhuja, me aikuiset puhallamme ”pipit” pois ja kannustamme yrittämään jotain asiaa uudestaan ja uudestaan. Kaikille lapsille ei kuitenkaan pelkkä puhaltaminen ja kannustaminen riitä. Tarvitaan muuta: oikea-aikaista, laadukasta ja sensitiivistä tukea.

03.12.2018 Blogi
Lakimuutosehdotukset, joilla turvataan laadukas oppiminen perusopetuksessa

Olemme laatineet lakimuutosehdotuksia, jotka varmistavat riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen perusopetuksessa. Ehdotuksemme liittyvät niin opettajamitoitukseen, oppilaan pienryhmäoikeuteen, oppilashuollon ammattihenkilöiden yhteistyöhön kuin aluehallintoviraston oma-aloitteiseen puuttumisoikeuteen.

22.10.2018 Sisältösivu
OAJ:n toimenpide-ehdotukset perusopetukseen

Riittävä tuki on laadukkaan oppimisen edellytys. Toimiva järjestelmä varmistaa, että kaikki oppilaat saavat tarpeidensa mukaista tukea ja pääsevät etenemään opinnoissaan myös peruskoulun jälkeen. Tarjoamme seitsemän ehdotusta, joilla tuki saadaan riittävälle tasolle.

22.10.2018 Sisältösivu
OAJ:n toimenpide-ehdotukset esiopetukseen

Riittävä tuki on laadukkaan oppimisen edellytys. Toimiva järjestelmä varmistaa, että kaikki esiopetuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaista tukea ja hyvän pohjan peruskouluun. Tarjoamme kuusi ehdotusta, joilla tuki saadaan riittävälle tasolle.

22.10.2018 Sisältösivu
Riittävästi tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Vuonna 2010 muutetun perusopetuslain mukaan oppilaille annetaan yleistä, tehostettua tai erityistä oppimisen ja koulunkäynnin tukea. OAJ on selvittänyt, kuinka lakimuutos on vaikuttanut opettajien työhön ja oppijoiden saamaan tukeen. Selvitystemme perusteella vaadimme riittävää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

22.10.2018 Sisältösivu
Yhteistyö kodin kanssa

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Opettajat, johtajat ja rehtorit toimivat huoltajien kanssa yhteistyössä samalla tukien huoltajia heidän tärkeässä kasvatustyössään.

17.10.2018 Sisältösivu
Ammatillisen koulutuksen ahdinko puhuttaa – OAJ:lta selvennyksiä ongelmien syihin

Ammatillisen koulutuksen tilanne puhutti tiistai-illan A-studiossa. OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen huomauttaa, että rahoitusleikkaukset, lakiuudistus ja niiden toteutus ovat ajautuneet käytännön työssä liian usein ristiriitaan.

10.10.2018 Uutinen
Ammatillinen erityisopetus kunniaan – erityinen tuki auttaa monet työelämään

Ammatillisessa koulutuksessa kasvava joukko erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita pyrkii rakentamaan omaa elämänpolkuaan. Heillä on monenlaisia ongelmia, jotka vaikuttavat oppimiseen. He tarvitsevat rinnalleen opettajan.

03.10.2018 Blogi
Ammattiin opiskeleva haluaa opiskella ja kaipaa opettajan aikaa

Lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa opettaa, keskustella opinnoista ja opintoihin vaikuttavista asioista, ilmenee tuoreesta Amis 2018 -tutkimuksesta.

28.09.2018 Uutinen