• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Palkka"

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen palkkaus

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmä muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Henkilökohtainen palkanosa koostuu henkilökohtaisesta suoritusprosentista ja -kategoriasta.

24.10.2018 Sisältösivu
Yksityisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus

Yksityisissä päiväkodeissa palkkaukseen vaikuttaa vaativuus tai erityisosaaminen.

24.10.2018 Sisältösivu
Yksityisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus (AVAINTA)

Jokaiseen AVAINTA-työyhteisöön on laadittava arviointijärjestelmä, jonka perusteella työntekijän henkilökohtainen peruspalkka saadaan määriteltyä.

24.10.2018 Sisältösivu
Yksityisen aikuiskoulutuskeskuksen palkkaus (Sivista)

Henkilökohtaiset peruspalkat määräytyvät koulutuksen, kokemuksen, tehtävän vaativuuden, ammatinhallinnan ja työsuorituksen perusteella.

24.10.2018 Sisältösivu
Kunnallisen varhaiskasvatus- ja opetusalan palkkaus (KVTES)

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palkkauksen perusteet ovat siirtyneet OVTES:iin. Tältä sivulta löydät yleistä tietoa kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES). KVTES:n palkkausjärjestelmän mukaan palkkaus koostuu muun muassa tehtäväkohtaisesta palkasta sekä henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä.

24.10.2018 Sisältösivu
Palkkataulukot

Opetushenkilöstön palkka koostuu kahdesta perusosasta: tehtävään sidotusta palkasta ja työkokemukseen perustuvasta lisästä.

05.10.2018 Sisältösivu
Kunnallisen opetusalan palkkaus (OVTES)

Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus OVTES jakautuu oppilaitosmuodoittain eri osioihin ja liitteisiin.

05.10.2018 Sisältösivu
Yksityisen opetusalan palkkaus (Sivista)

Yksityisen opetusalan työehtosopimus jakautuu oppilaitosmuodoittain eri liitteisiin.

05.10.2018 Sisältösivu
Muita korvattavia tehtäviä

Opettajan tehtävänä on opettaa. Mikäli sinulle määrätään muita tehtäviä, tulee niihin osoittaa työaikaa ja sinun tulee saada korvaus tekemistäsi työstä.

05.10.2018 Sisältösivu
Palkkasaatavan vanhentuminen

Palkanmaksussa voi tapahtua virheitä puolin ja toisin.

05.10.2018 Sisältösivu