• logo
  • logo

Tuloksia haulle "Koulutuksen laatu"

Korkeakouluopetuksen laatu

Korkeakoulut vastaavat itse koulutuksensa laadusta, mutta arviointi- ja auditointiprosessi on merkittävä työkalu toiminnan laadun turvaamisessa ja kehittämisessä. Suomalaisen auditointimallin tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden laatujärjestelmien kehityksessä.

23.10.2018 Sisältösivu
Ammatillisen opetuksen laatu

Ammatillisen koulutuksen laatu varmistetaan usein eri tavoin: koulutuksen laatu perustuu sekä lakiin että koulutuksen ohjausjärjestelmään.

23.10.2018 Sisältösivu
Lukio-opetuksen laatu

Lukiokoulutus on uudistuksen alla. OAJ on selvittänyt, miten lukiorahoituksen leikkaaminen on heijastunut opetukseen, opettajien työhön ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Esitämme toimia, joilla lukio-opetuksen laatu turvataan tulevaisuudessakin.

23.10.2018 Sisältösivu
Perusopetuksen laatu

Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat laatukriteerit, joissa kuvataan laadukkaan koulutuksen piirteitä. Laatukriteereissä asetettujen tavoitteiden toteutuminen voi olla myös yksi laadunarvioinnin kohteista.

23.10.2018 Sisältösivu
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu

Varhaiskasvatuksen laatua on perinteisesti ohjattu Suomessa lähinnä väljin lainsäädännöllisin raamein ja suosituksin, joten varhaiskasvatus on kaivannut kipeästi vankempaa laadun ohjausta. Varhaiskasvatuslaki vastaa varhaiskasvatuksen laadun ohjaamisen tarpeisiin.

23.10.2018 Sisältösivu
Näin pidetään huolta koulutuksen laadusta

Mielestämme korkea osaaminen rakentaa Suomen menestyksen. Kasvatuksen ja koulutuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen on sekä oppilaiden, opiskelijoiden, vanhempien, opettajien että työelämän yhteinen etu – koulutuksen laatu ratkaisee!

23.10.2018 Sisältösivu
Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti

Valitsemme vuosittain vuoden koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin. Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -tunnustuksen saa yksikkö, jonka toiminta on esimerkillistä ja jossa viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat tai päiväkodin lapset.

17.10.2018 Sisältösivu
Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan vahvuus

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen on kuntien ydintehtävä. OAJ muistuttaa, että varhaiskasvatus ja esiopetus ovat keskeinen osa kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisuutta.

01.10.2018 Näkemys
OAJ huolissaan koulutuksen rahoituksen laskusta

OAJ huomauttaa lausunnoissaan koulutustoimialan rahoituksesta ensi vuodeksi, että koulutuksen puutteelliset resurssit vaarantavat opetusalan työn turvallisuutta ja oppijoiden hyvinvointia. Suomalaisen koulutuksen laatu ja tasa-arvoisuus on heikentynyt tehtyjen leikkausten vuoksi, eikä tilannetta saada kuntoon ilman tuntuvia panostuksia.

28.09.2018 Lausunto
A1-kielen opiskelu alkaa pian jo ekaluokalta – OAJ kiittää

A1-kielen opetus varhentuu alkamaan ekaluokalta. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärä kasvaa kaksi tuntia syksystä 2019 lähtien, minkä turvin A1-kielen opetus voidaan aloittaa keväällä 2020. Muutos koskee kaikkia koulunsa aloittavia.

20.09.2018 Uutinen