• logo
  • logo

Tuloksia haulle "Perusopetus"

Johtamista kehittämällä kehitetään peruskoulun koko työyhteisöä

Johtajuuden kehittäminen on tuloksellista ja tuottavaa. Siihen pitää panostaa vuosittain suunnitelmallisesti. Lukuisat tutkimukset ja kyselyt osoittavat aina uudelleen, että hyvä johtajuus on keskeisin työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

23.10.2018 Sisältösivu
Jokainen koulu on kaikkien koulu

OAJ korostaa, että suomalaisen peruskoulun rikkaus on aina ollut se, että kaikki oppilaat käyvät saman koulun ja samassa ryhmässä voi opiskella oppilaita hyvinkin erilaisista taustoista.

23.10.2018 Sisältösivu
Hankeähkystä strategiseen uudistumiseen

Yhteiskunnan nopea muutos näkyy koulun arjessa joka päivä ja muovaa sitä. Jos koulutusta halutaan määrätietoisesti uudistaa, se pitäisi tehdä viisaammalla ja pitkäjänteisemmällä tavalla kuin tällä hetkellä.

23.10.2018 Sisältösivu
Puhutaan rahasta

Ei raha ratkaise! Rahalla ei voi ostaa koulutuksen laatua! Suomen perusopetuskustannuksethan ylittävät OECD:n keskiarvon selkeästi! Näihin väitteisiin törmää välittömästi, kun nostaa kissan pöydälle ja alkaa puhua rahasta perusopetuksessa.

23.10.2018 Sisältösivu
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuntoon

Yhä useampi oppilas käy peruskoulun läpi saavuttamatta vaikkapa jatko-opinnoissa tarvittavia luku-, kirjoitus- tai muita perusvalmiuksia. Tästä syystä oppimisen ja koulunkäynnin tuki on saatava kuntoon.

23.10.2018 Sisältösivu
Yhdenvertaisuutta perusopetuksen arviointiin

Oppilasarviointi on ollut yksi eniten keskustelua herättäneistä perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisteemoista.

23.10.2018 Sisältösivu
Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvossa riittää korjattavaa

Vaikka Suomea on pidetty monella mittapuulla tasa-arvoisen koulutuksen mallimaana, ovat monet oletukset järjestelmän tasa-arvoisuudesta kuitenkin virheellisiä.

23.10.2018 Sisältösivu
Perusopetuksen laatu

Yksi tapa turvata perusopetuksen laatua ovat laatukriteerit, joissa kuvataan laadukkaan koulutuksen piirteitä. Laatukriteereissä asetettujen tavoitteiden toteutuminen voi olla myös yksi laadunarvioinnin kohteista.

23.10.2018 Sisältösivu
OAJ vastustaa opetus- ja kulttuuritoimen indeksikorotusten jäädyttämistä

Hallitus esittää eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen indeksikorotusten jäädyttämistä. OAJ vastustaa hallituksen esitystä, koska siinä esitetyillä toimilla on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun.

19.10.2018 Lausunto
Ministerille kysymys sijaisten palkkaamattomuudesta – OAJ jakaa kansanedustajan huolen

Kansanedustaja Satu Taavitsainen on tehnyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen. OAJ on jo pitkään ajanut aveille oma-aloitteista mahdollisuutta puuttua koulutuksen järjestäjän laiminlyönteihin.

19.10.2018 Uutinen