• logo
  • logo

Tarjoamme luottamusmiehille, alueasiamiehille, yhdistysten puheenjohtajille ja työsuojelutoimijoille tukevan perehdytyksen luottamustehtävien hoitamiseen.

OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä muuhun edunvalvontakoulutukseen, järjestökoulutukseen ja johtajakoulutukseen. Sopimuskoulutukset perehdyttävät työehtosopimusten määräyksiin ja tulkintaan, järjestökoulutus antaa valmiudet yhdistystoimintaan, ja johtajakoulutuksissa kehitetään alan johtamisen valmiuksia.

Tulevat aktiivien koulutukset sekä koulutusten sisällöt ja materiaalit ovat nähtävillä aktiivien omassa OAJ-areenassa. OAJ kutsuu osallistujat aktiivitoimijoiden koulutuksiin.

Tutustu koulutuksiin OAJ-areenassa

Luottamusmieskoulutus

Koulutus ylläpitää ja vahvistaa sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.


Yhteistoimintakoulutus

Koulutus vahvistaa yhteistoimintalainsäädännön ja yhteistoimintaa koskevien sopimusten sekä ohjeiden tulkintaa ja noudattamista eri sopimusaloilla. Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja antaa tukea yhteistoimintatehtävän hoitamiseen.

Koulutuksessa esitellään uusia hyviä käytäntöjä ja toi­mintatapoja.


Työsuojelukoulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa.

Koulutus opastaa tiedon hankkimisessa, antaa tukea ja uusia valmiuksia hoitaa yhteistoimintatehtävää. Koulutuksessa kerrataan perustietoja työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista.


Järjestökoulutus

Järjestökoulutus ylläpitää ja vahvistaa OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessään. Koulutus jakaa tietoa järjestön linjauksista ja vahvistaa yhdistystaitoja.

Monipuolinen koulutus lisää järjestön yhtenäisyyttä sekä vastaa eri jäsenryhmien tarpeisiin.

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Omat tiedot

Jaa