• logo
  • logo

Tarjoamme luottamusmiehille, alueasiamiehille, yhdistysten puheenjohtajille ja työsuojelutoimijoille tukevan perehdytyksen luottamustehtävien hoitamiseen.

OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen sekä järjestökoulutukseen. Sopimuskoulutukset perehdyttävät työehtosopimusten määräyksiin sekä tulkintaan ja järjestökoulutus antaa valmiudet yhdistystoimintaan.

Tulevat aktiivien koulutukset sekä koulutusten sisällöt ja materiaalit ovat nähtävillä aktiivien omassa OAJ-areenassa. OAJ kutsuu osallistujat aktiivitoimijoiden koulutuksiin.

Tutustu koulutuksiin OAJ-areenassa

Luottamusmieskoulutus

Koulutus ylläpitää ja vahvistaa sopimustoiminnan tuloksena syntyneiden palvelussuhteen ehtojen, työelämälainsäädännön, työsuojelun, yhteistoiminnan ja työelämän laadun sopimusten tehokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin sopimus- ja koulutusalalla.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot (SOLA):

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot totetutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää kolme lähiopetusjaksoa ja erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, joihin ilmoittaudutaan omilla jäsentunnuksilla Omat tiedot -palvelun kautta osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. 

Seuraavat SOLA- koulutukset alkavat vuonna 2021.


Yhteistoimintakoulutus

Koulutus vahvistaa yhteistoimintalainsäädännön ja yhteistoimintaa koskevien sopimusten sekä ohjeiden tulkintaa ja noudattamista eri sopimusaloilla. Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja antaa tukea yhteistoimintatehtävän hoitamiseen.

Koulutuksessa esitellään uusia hyviä käytäntöjä ja toi­mintatapoja.


Työsuojelukoulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa.

Koulutus opastaa tiedon hankkimisessa, antaa tukea ja uusia valmiuksia hoitaa yhteistoimintatehtävää. Koulutuksessa kerrataan perustietoja työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista.

Työsuojelun perusopinnot:

Työsuojelun perusopinnot -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme lähiopetusjaksoa sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, joihin ilmoittaudutaan omilla jäsentunnuksilla Omat tiedot -palvelun kautta osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. 

Vuonna 2020 alkava Työsuojelun perusopinnot- koulutuskokonaisuus:

27.-28.1., ryhmä 1/2020, osa 1
25.-26.3., ryhmä 1/2020, osa 2 (Siirtyy syksylle 2020)
26.-27.10., ryhmä 1/2020, osa 3

Opintojen ensimmäinen osa on avoin haku -koulutusta, joihin ilmoittaudutaan omilla jäsentunnuksilla Omat tiedot -palvelun kautta osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. 


Järjestökoulutus

Järjestökoulutus ylläpitää ja vahvistaa OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessään. Koulutus jakaa tietoa järjestön linjauksista ja vahvistaa yhdistystaitoja.

Monipuolinen koulutus lisää järjestön yhtenäisyyttä sekä vastaa eri jäsenryhmien tarpeisiin.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, 2020

14.-15.1., suuret yhdistykset
22.-23.1., pienet ja keskisuuret yhdistykset
29.-30.1., ammatilliset yhdistykset
3.-4.2., uudet puheenjohtajat 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Omat tiedot

Jaa