• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin. Seminaarit järjestetään Helsingissä.

Kuntavaaliseminaari - Peruttu!

9.3.2021, Helsinki

Seminaarin tavoitteena on esitellä OAJ:n kuntavaalitavoitteita, lisätä ymmärrystä kuntien tilanteesta ja kasvatuksen sekä koulutuksen roolista kunnissa. 

Kohderyhmä 

Kuntavaaliehdokkaat


Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n seminaarit

POE kevätseminaari 9.-10.4.2021, etä
POE syysseminaari 12.-13.11.2021

OAJ järjestää POEn ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestöjen seminaaria ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan työstä. Aiheeseen johdattelevat asiantuntijoiden ajankohtaiset katsaukset meneillään oleviin kehittämistoimiin ja opettajan työn muuttumiseen. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa meneillään olevista koulutuspoliittista uudistuksista ja käydä asioista keskustelua.

Kohderyhmä
OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa / jäsenjärjestö.


Ammatillinen ja sivistyksen seminaari 

16.-17.4.2021,  etä

Seminaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla.

Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja tarjoaa moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.

Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja ensimmäisenä päivänä myös sidosryhmien kutsutut edustaja


Toimiva tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle- seminaari

12.5.2021, etä

Seminaarissa kerrotaan osallistujille ajankohtaista tietoa lapsen, oppilaan ja opiskelijan tuesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella, sekä kertoa tuen uudistamisen tilanteesta ja OAJ:n tavoitteista tuen uudistamisen suhteen

Kohderyhmä

Luottamusmiehet ja esimiehet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle


Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus- seminaari

10.-11.9.2021

Seminaarin tavoitteena on luoda kuvaa kasvatuksen ja koulutuksen resurssoinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Kohderyhmä

OAJ:n aktiivit sekä kuntapäättäjät


Yliopistoseminaari

26.-27.11.2021

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Yliopistoissa työskentelevät jäsenemme ja sidosryhmien edustajat.


 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Omat tiedot

Jaa