• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin. Seminaarit järjestetään Helsingissä.

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n seminaarit

Seminaareissa kuullaan koulutuspolitiikan ja pedagogiikan sekä OAJ:n eri alojen asiantuntijoita ja saadaan tietoa meneillään olevista uudistuksista. Seminaareissa edistetään myös pedagogisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua OAJ:n kanssa.

Kohderyhmä

OAJ:n jäsenjärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa/jäsenjärjestö ja muut kutsuttavat, joista on sovittu OAJ:n ja POE:n kanssa

Seuraava seminaari

Syysseminaari 30.10.2020, Helsinki (Seminaari järjestetään yksipäiväisenä etäkoulutuksena)


Ammatillinen ja sivistyksen seminaari 

Tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla.

Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja  tarjoaa moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.

Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja ensimmäisenä päivänä myös sidosryhmien kutsutut edustaja

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.

Seuraava seminaari
9.10.2020 (Seminaariin on etäosallistumismahdollisuus) 


Oppivelvollisuus - seminaari 

Seminaarin tavoitteena on herättää monipuolista keskustelua oppivelvollisuusuudistuksesta, tuoda esille asioita, joita uudistusta tehtäessä on syytä ottaa huomioon sekä innostaa tuomaan esille hyviä käytänteitä, jotka voivat tukea uudistuksen toteutusta.

Kohderyhmä 
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen toisen asteen sekä vapaan sivistystyön aktiivijäsenet sekä näiden koulutusasteiden edustajat koulutuspoliittisesta- sekä tulo- ja palkkapoliittisesta toimikunnasta ja OAJ:n hallituksesta sekä ensimmäisenä päivänä myös kutsutut sidosryhmien edustajat ja poliitikot. 

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.

Seuraava seminaari
25.-26.9. (Seminaariin on etäosallistumismahdollisuus) 


Yliopistoseminaari

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Yliopistonopettajat, yliopistonlehtorit ja sidosryhmien edustajat

Seuraava seminaari

27.-28.11.2020 


Opettajuus ja opettajankoulutusseminaari

Seminaarissa käsitellään uuden hallitusohjelman sisältöjä opettajuuden näkökulmasta. Lisäksi teemana on yhteiskunnalliset muut tässä ajassa ja tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset sekä niiden vaikutukset opettajuuteen, opettajankoulutukseen ja opettajan ammatin vetovoimaan.

Tilaisuuden tavoitteena on hahmottaa, mitä opettajuudelta ja opettajankoulutukselta edellytetään tulevaisuudessa ja miten tämä on otettava huomioon OAJ:n tekemässä edunvalvonnassa.

Kohderyhmä

OAJ-aktiivit sekä sidosryhmät

Varhaiskasvatusseminaari

Seminaarin tavoitteena on varhaiskasvatuksen koulutus­poliittisen edunvalvonnan kehittäminen valtakunnalli­sesti ja paikallisesti sekä koulutuspoliittisen keskustelun ja opettajan roolin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa alue- ja paikallistasolla.

Kohderyhmä

OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat (1–2 hlöä/yhdistys), jotka vastaavat varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta.

Seuraava seminaari

2.–3.10.2020, Helsinki (Seminaariin on etäosallistumismahdollisuus) 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Omat tiedot

Jaa