• logo
  • logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin. Seminaarit järjestetään Helsingissä.

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n seminaarit

Seminaareissa kuullaan koulutuspolitiikan ja pedagogiikan sekä OAJ:n eri alojen asiantuntijoita ja saadaan tietoa meneillään olevista uudistuksista. Seminaareissa edistetään myös pedagogisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua OAJ:n kanssa.

Kohderyhmä

OAJ:n jäsenjärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa/jäsenjärjestö ja muut kutsuttavat, joista on sovittu OAJ:n ja POE:n kanssa

Seuraavat seminaarit
25.–26.10.2019 POE:n syysseminaari

Ammatillinen seminaari

Ammatillisessa seminaarissa analysoidaan yhdessä sidosryhmien kanssa ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuutta sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa ja mitä seuraavalla hallituskaudella ammatillisen koulutuksen kokonaisuudelle pitäisi tehdä. Tarkoitus on kirkastaa koko ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta ja sen merkitystä yhteiskunnalle työllisyyden, innovaatioiden että viennin näkökulmasta, mutta myös vapaan sivistystyön roolia tässä kokonaisuudessa.

Lisäksi seminaarissa käsitellään ajankohtaisia ja tulevia koulutus- ja työvoimapoliittisista asiois­ta. Tilaisuuden tavoitteena on herättää valituista teemoista keskustelua, ideoida uutta sekä jakaa hyviä toimintatapoja hyö­dynnettäväksi kentällä ja OAJ:n koulutus­poliittisessa edunvalvonnassa.

Kohderyhmä

OAJ-aktiivit (AMK, ammatillinen toinen aste sekä vapaa sivistystyö) ja sidosryhmät


Koulutuksen tasa-arvo seuraavalla hallituskaudella
-seminaari

Seminaarin tavoitteena on syventää ymmärrystä eduskuntavaalien keskeisistä koulutuskysymyksistä erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta sekä antaa välineitä toimia aktiivisena viestijänä opetusalalle keskeisistä vaalitavoitteista niin päättäjien kuin OAJ:n jäsenten suuntaan.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja verkottua myös muiden koulutuspolitiikan kysymyksistä kiinnostuneiden järjestöjen ja vaikuttajatahojen kanssa.

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan eduskuntavaalivaikuttamisessa erityisesti koulutuksen tasa-arvon osalta. Kohderyhmänä ovat alueyhdistyksissä yhteiskuntavaikuttamista ja -viestintää tekevät aktiivit, valtakunnan yhdistysten edustajat sekä NOPE-kouluttajat.


Yliopistoseminaari

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Yliopistonopettajat, yliopistonlehtorit ja sidosryhmien edustajat

Seuraava seminaari

8.–9.11.2019


Opettajuus ja opettajankoulutusseminaari

Seminaarissa käsitellään uuden hallitusohjelman sisältöjä opettajuuden näkökulmasta. Lisäksi teemana on yhteiskunnalliset muut tässä ajassa ja tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset sekä niiden vaikutukset opettajuuteen, opettajankoulutukseen ja opettajan ammatin vetovoimaan.

Tilaisuuden tavoitteena on hahmottaa, mitä opettajuudelta ja opettajankoulutukselta edellytetään tulevaisuudessa ja miten tämä on otettava huomioon OAJ:n tekemässä edunvalvonnassa.

Kohderyhmä

OAJ-aktiivit sekä sidosryhmät

Seuraava seminaari 

6.–7.9.2019

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa lex.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Omat tiedot

Jaa