• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestämme vuosittain ajankohtaisia teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja.

 

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n seminaarit

POE kevätseminaari 9.-10.4.2021, etä
POE syysseminaari 12.-13.11.2021

OAJ järjestää POEn ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestöjen seminaaria ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan työstä. Aiheeseen johdattelevat asiantuntijoiden ajankohtaiset katsaukset meneillään oleviin kehittämistoimiin ja opettajan työn muuttumiseen. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa meneillään olevista koulutuspoliittista uudistuksista ja käydä asioista keskustelua.

Kohderyhmä
OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa / jäsenjärjestö.


Ammatillinen ja sivistyksen seminaari 

1.10.2021 

Seminaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla.

Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja tarjoaa moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.

Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja  sidosryhmien kutsutut edustaja


Oppimisen tuki kuntoon! Toimiva tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -webinaari 

12.5.2021, etä


Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus- seminaari

10.9.2021

Seminaarin tavoitteena on luoda kuvaa kasvatuksen ja koulutuksen resurssoinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Kohderyhmä

OAJ:n aktiivit sekä kuntapäättäjät


Yliopistoseminaari

26.-27.11.2021

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Yliopistoissa työskentelevät jäsenemme ja sidosryhmien edustajat.


 

 

Näin ilmoittaudut koulutukseen

Kirjaudu jäsentunnuksillasi Omat tiedot -palveluun osoitteessa tapahtumat.oaj.fi. Valitse kohta Kurssit ja ilmoittautuminen, niin pääset selaamaan jäsenkoulutuksia ja tapahtumia. Varmista samalla, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jaa