• logo
 • logo

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset ovat katkolla 31.3.2020. Uusista sopimuksista neuvotellaan kevään aikana. Neuvotteluissa sovitaan esimerkiksi palkasta, työajasta ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Seuraa sopimusneuvotteluiden etenemistä oman sopimuksesi osalta. Jos et muista omaa virka- tai työsuhdesopimustasi, löydät täältä tiedot kaikista OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista.

Seuraa neuvotteluiden kulkua myös sosiaalisen median kanavissa ja osallistu keskusteluun aihetunnisteella #oajneuvottelee.

 • OVTES:n piiriin kuuluu kunnallinen opetusala, lukuun ottamatta kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on reilu 60 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kuntatyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Pekka Pankkonen. 
 • Neuvottelujen tilanne:
  • 13.2. OVTES-neuvottelut alkoivat.  Lue lisää uutisesta.
  • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelijat tapaavat 13.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

13.02.2020

OAJ:n suurimman sopimusalan neuvottelut alkoivat

Uutinen

04.02.2020

Kaikki opettajat samaan sopimukseen – ”Se on nyt tehtävä”

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

 • KVTES:iin kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • KVTES:n pääneuvotteluryhmässä JUKO:n edustajina ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 10 630.
 • JUKO neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä, jossa Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelija, edustaa JUKO:a. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • OAJ:n varhaiskasvatussektorin vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson. 
 • Neuvottelujen tilanne:
  • 12.2. JUKO ja muut pääsopijajärjestöt jättivät KT:lle tavoitteitaan. Pääneuvotteluryhmä tapaa seuraavan kerran 28.2. JUKO jätti tavoitteensa kuntatyönantajalle  
  • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Varhaiskasvatuksen (VAKA) ryhmä kokoontui 10.2. Pääryhmä tapaa 12.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

12.02.2020

Juko jätti tavoitteensa kuntatyönantajalle

Uutinen

04.02.2020

Kaikki opettajat samaan sopimukseen – ”Se on nyt tehtävä”

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

 

 • AVAINOTES:n kuuluvat osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä vapaan sivistystyön opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 3 690.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelijat ovat Markku Perttunen ja Pasi Repo. 
 • Neuvottelujen tilanne:
  • 13.2. sovittiin neuvottelujen aikatauluista ja tarkasteltiin eri sopimusalueiden tilannetta, mm. ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksia. Tavoitteet tarkentuvat myöhemmin. Seuraava neuvottelu on 26.2.
  • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Pääryhmä tapaa seuraavan kerran 13.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

 • AVAINTES:iin kuuluvat osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 250.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.
 • Neuvottelujen tilanne:

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.02.2020

AVAINTES-neuvottelut käynnissä

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

 • Sivistystyönantajat/opetusala: yksityinen opetusala pois lukien aikuiskoulutuskeskukset ja varhaiskasvatus.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 7 740.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.3.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Eila Urpilainen.
 • Neuvottelujen tilanne:
  • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös työnantaja esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
  • Neuvottelujen avaus oli 29.1. Seuraava neuvottelu on 12.2.
  • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

13.02.2020

OAJ jätti yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten tavoitteet Sivistalle

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

 • Sivistystyönantajat/aikuiskouluttajat: yksityisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat.
 • OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 540.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Minna Vakkuri.
 • Neuvottelujen tilanne:
  • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös Sivista esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
  • Neuvotteluiden avaus oli 29.1. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 12.2.
  • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

13.02.2020

OAJ jätti yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten tavoitteet Sivistalle

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

Uutinen

25.01.2020

Työmarkkinapomot nokikkain Educassa – seuraa keskustelua suorana!

 • Sivistystyönantajat/yliopistot: yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.
 • JUKO neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa. OAJ:n neuvottelijana on Hanna Tanskanen.
 • Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehdot neuvottelee OAJ. Neuvottelijoina ovat Hanna Tanskanen ja Eila Urpilainen.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 2 460.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Neuvottelujen tilanne:
  • 13.2. teemoitettiin seuraavia neuvotteluja ja käsiteltiin luottamusmiesliitettä. Seuraava osapuolten tapaaminen on 28.2. 
  • 7.2. Yliopistojen neuvottelut käyntiin Seuraava neuvottelu on 13.2. 
  • Neuvottelut alkavat 7.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

07.02.2020

Yliopistojen neuvottelut käyntiin

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. OAJ ei ole sopijaosapuoli, mutta neuvottelee Hyvinvointialan (HALI) kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäsopimuksesta, joka määrittelee muun muassa opettajien työajan.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 720.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.
 • Neuvottelujen tilanne:
  • Neuvottelut alkavat 26.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

30.01.2020

Virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

Uutinen

17.09.2019

OAJ:n jäsenillat starttaavat – sopimusneuvotteluista ja strategiasta puhutaan ympäri Suomen!

 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, STM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 620. 
 • JUKO neuvottelee valtion yleisestä virkaehtosopimuksesta Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, jonka jälkeen OAJ neuvottelee tarkentavista virkaehtosopimuksista.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Vastuuneuvottelija on Petra Kirkko-Jaakkola. 
 • Neuvottelujen tämän hetkinen tilanne:
  • 7.2. Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden pääryhmä kokoontui. Tapaamisessa esiteltiin sopimuskierroksen neuvottelutavoitteet.
  • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelujen alkamisajankohdasta tarkentavien sopimusten osalta ei ole vielä sovittu. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

Uutinen

17.09.2019

OAJ:n jäsenillat starttaavat – sopimusneuvotteluista ja strategiasta puhutaan ympäri Suomen!

 

OAJ neuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!