• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Ajankohtaista virka- ja työehtosopimuksista

OAJ:n jäsenten uusista virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan keväällä 2022. Löydät sopimuskohtaisen neuvotteluseurannan tältä sivulta.

OAJ:n jäsenistöä koskevat kunta-alan, Avaintyönantajien ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.2022. Yksityisen opetusalan (Sivista) sopimukset päättyvät 31.3.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (Hali) päättyy 30.4.2022. Tavoitteena on ennen nykyisten sopimusten päättymistä sopia uusista virka- ja työehtosopimuksista OAJ:n ja työnantajaliittojen välillä.

 

 

 • OVTES on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimus, johon kuuluvat kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajat sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on noin 67 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kuntatyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–28.2.2022.
 • Vastuuneuvottelijat Markku Perttunen, Aleksi Tervamaa ja Kirsi Sutton (vaka). 

Neuvottelujen tilanne:

 •  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

Uutinen

25.10.2021

Saunassa tapahtuu: Ollin jälkilöylyt -livet tulevat

 • KVTES:n piirissä työskentelevät kelposuutta vailla olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, perhepäivähoidon ryhmissä ja palveluohjaajina työskentelevät sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • KVTES:n pääneuvotteluryhmässä JUKO:n edustajina ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 700.
 • JUKO neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä, jossa Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelija, edustaa JUKO:a. 
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–28.2.2022.

Neuvottelujen tilanne:

 • 11.1.2022 kunta-alan neuvottelut käynnistyivät. Samalla neuvottelujärjestö JUKO irtisanoi kaikki kunta-alan sopimukset. Näin se samalla vahvisti OAJ:n hallituksen loppuvuodesta 2021 tekemän päätöksen OAJ:n jäseniä koskevien työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisesta.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

21.01.2022

Mitä yleinen linja tarkoittaa sopimuskorotuksissa?

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

 

 • AVAINOTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista ja aikuiskoulutuskeskusten opettajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 1 280.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa.
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–28.2.2022.
 • Vastuuneuvottelija Pasi Repo.

Neuvottelujen tilanne:

 • 14.1.2022 AVAINOTESin neuvottelut alkoivat ja vanhat sopimukset on irtisanottu. Aloituspalaverissa käytiin läpi tulevien neuvottelutapaamisten aikataulua ja teemoja.

 • 19.1.2022 Neuvottelut jatkuivat. Niitä jatketaan seuraavan kerran 28.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

12.01.2022

Avaintan sopimusneuvottelut käyntiin

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

 • AVAINTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 160.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–28.2.2022.
 • Vastuuneuvottelija on Kirsi Sutton.

Neuvottelujen tilanne: 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

12.01.2022

Avaintan sopimusneuvottelut käyntiin

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

 • Sivistystyönantajat/Opetusala -sopimuksiin kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista, ammattikorkeakoulun, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista. Siihen kuuluu myös yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 8 950.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022.
 • Vastuuneuvottelija on Eila Urpilainen.

Neuvottelujen tilanne:

 •  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

Uutinen

25.10.2021

Saunassa tapahtuu: Ollin jälkilöylyt -livet tulevat

 • Sivistystyönantajat/AKK- sopimukseen kuuluvat yksityisen alan aikuiskoulutuskeskusten opettajat.
 • OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 440.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022.
 • Vastuuneuvottelija on Minna Vakkuri.

Neuvottelujen tilanne:

 •  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

Uutinen

25.10.2021

Saunassa tapahtuu: Ollin jälkilöylyt -livet tulevat

 • Sivistystyönantajat/yliopistot/harjoittelukoulut sopimukseen kuuluu yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.
 • JUKO neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa. OAJ:n neuvottelijana on Hanna Tanskanen.
 • Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehdot neuvottelee OAJ. Neuvottelijana Hanna Tanskanen. 
 • OAJ:n jäseniä sopimuksueb piirissä on yhteensä 2 150.
 • Sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022.

Neuvottelujen tilanne:

 •  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

Uutinen

25.10.2021

Saunassa tapahtuu: Ollin jälkilöylyt -livet tulevat

 • SOSTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista. OAJ on sopijana ns. liityntäpöytäkirjalla, jolla sovitaan mm. SAK-ajasta.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 790.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–31.3.2022.

Neuvottelujen tilanne:

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

11.01.2022

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

Uutinen

25.10.2021

Saunassa tapahtuu: Ollin jälkilöylyt -livet tulevat

 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, SM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 460. 
 • JUKO neuvottelee valtion yleisestä virkaehtosopimuksesta Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, jonka jälkeen OAJ neuvottelee tarkentavista virkaehtosopimuksista.
 • Sopimuskausi on 31.3.2020–31.3.2022.
 • Vastuuneuvottelija on Petra Kirkko-Jaakkola. 

Neuvottelujen tilanne:

 • 17.1. Valtion sopimusneuvottelut jatkuivat tavoitteiden vaihdolla. Palkansaajat tavoittelevat muun muassa muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua, parannuksia työaikamääräyksiin ja palkkausjärjestelmien kehittämistä. Seuraava neuvottelukerta on 24.1.Lue lisää Jukon uutisesta
 • 12.1.2022 valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät. Juko hoitaa valtion sopimuksen raamit ja OAJ neuvottelee opettajia koskevat tarkentavat virkaehtosopimukset.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

17.01.2022

Sopimusneuvottelut 2022: OAJ neuvottelee valtion sopimuksen virastoeristä

Uutinen

13.01.2022

Valtiosektorin virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat eilen

Uutinen

27.10.2021

Löydä sopimuksesi!

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!