• logo
 • logo

Ajankohtaista sopimusneuvotteluista

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset ovat katkolla 31.3.2020. Uusista sopimuksista neuvotellaan kevään aikana. Neuvotteluissa sovitaan esimerkiksi palkasta, työajasta ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Seuraa sopimusneuvotteluiden etenemistä oman sopimuksesi osalta. Jos et muista omaa virka- tai työsuhdesopimustasi, löydät täältä tiedot kaikista OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista.

Seuraa neuvotteluiden kulkua myös sosiaalisen median kanavissa ja osallistu keskusteluun aihetunnisteella #oajneuvottelee.

 • OVTES:n piiriin kuuluu kunnallinen opetusala, lukuun ottamatta kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on reilu 60 000. 
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta KT Kuntatyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Pekka Pankkonen.

Neuvottelujen tilanne:

 • 27.3. neuvotteluissa keskityttiin yleissivistävän koulun erityiskysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat 30.3. 
 • 26.3. neuvotteluissa keskityttiin ammatillisen koulutuksen erityiskysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat 27.3.
 • 25.3. Neuvottelut jatkuivat. Niissä käsiteltiin kummankin osapuolen tavoitteita ja jatkoaikataulua. Neuvottelut jatkuvat 26.3.
 • 20.3. OVTES neuvottelut keskeytyivät, koska KVTESin pääneuvottelupöydän neuvottelut katkesivat
 • 16.3. Neuvotteluissa keskityttiin ammatillista koulutusta koskeviin sopimusmääräyksiin, erityisesti teksteihin. Neuvottelut jatkuvat 20.3. 
 • Neuvottelut jatkuivat 13.3. Koolla oli lukiotyöryhmä. OAJ jätti työnantajalle OVTESia koskevat yksityiskohtaiset tavoitteet. Neuvottelujen on tarkoitus jatkua OVTES-pääryhmän osalta 16.3.
 • 6.3. OVTESin neuvottelut jatkuivat viikon valmistelutauon jälkeen. Tällä kerralla paneuduttiin erityisesti lukiota koskeviin kysymyksiin. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla pienryhmissä. Seuraava sopimusneuvottelu pidetään 16.3. 
 • 28.2. OVTES-neuvottelussa käytiin läpi sopimuksen kaikki liitteet ja keskusteltiin molempien osapuolten tavoitteista. Seuraava OVTES-neuvottelu on 6.3.
 • 25.2. Neuvotteluissa käytiin läpi Osio F:n eli taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön sopimusmääräyksiä. Osio F koskee mm. musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä. OAJ jätti omat tavoitteensa tammikuussa, työnantaja omansa 25.2. OVTES-neuvottelut jatkuvat 28.2.  F-osiosta neuvotellaan 19.3.
 • 13.2. OVTES-neuvottelut alkoivat.  Lue lisää uutisesta.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelijat tapaavat 13.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

28.03.2020

OAJ:n neuvottelutavoitteet pysyvät koronakriisistä huolimatta

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

20.03.2020

Sopimusneuvottelut jatkuvat – kunta-ala otti aikalisän

 • KVTES:iin kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.
 • KVTES:n pääneuvotteluryhmässä JUKO:n edustajina ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 10 630.
 • JUKO neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa KVTES:n palkkausliitteestä 5 VAKA-ryhmässä, jossa Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelija, edustaa JUKO:a. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • OAJ:n varhaiskasvatussektorin vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne:

 • Kunta-alan pääneuvotteluissa 27.3. JUKO, JHL ja JYTY tekivät yhteisen esityksen allekirjoituspöytäkirjaksi. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. kiky-tunteja.  Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 29.3.

 • 24.3. Kunta-alan pääryhmä palasi neuvottelupöytään. Neuvottelut jatkuvat 25.3.

 • 20.3. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet. Myöskään alapöydissä tai työryhmissä ei jatketa tällä hetkellä neuvotteluita.

 • 16.3. VAKA-ryhmän kokouksessa käsiteltiin KT:n muutosesityksiä KVTES liitteen 5 sopimusmääräyksiin. Uutta kokousaikaa ei sovittu. 

 • 13.3. Kunnan pääryhmän neuvotteluissa Juko jätti oman esityksensä palkkaohjelmaksi sekä pohjan ratkaisuksi, joka siirtäisi varhaiskasvatuksen opettajat kunnan opetusalan OVTES-sopimukseen. Seuraava pääryhmän tapaaminen on 18.3.
 • 28.2. Kunta-alan pääneuvotteluryhmän tapaamisessa puhuttiin kiky-tunneista sekä OAJ:lle ja JUKOlle tärkeästä palkkaohjelmatavoitteesta. Kunta-alan neuvotteluja jatketaan pääryhmässä perjantaina 13.3.
 • 12.2. JUKO ja muut pääsopijajärjestöt jättivät KT:lle tavoitteitaan. Pääneuvotteluryhmä tapaa seuraavan kerran 28.2. JUKO jätti tavoitteensa kuntatyönantajalle  
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Varhaiskasvatuksen (VAKA) ryhmä kokoontui 10.2. Pääryhmä tapaa 12.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

28.03.2020

OAJ:n neuvottelutavoitteet pysyvät koronakriisistä huolimatta

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

20.03.2020

Sopimusneuvottelut jatkuvat – kunta-ala otti aikalisän

 

 • AVAINOTES:n kuuluvat osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä vapaan sivistystyön opettajat.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 3 690.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelijat ovat Markku Perttunen ja Pasi Repo.

Neuvottelujen tilanne:

 • 18.3. neuvottelu peruuntui. Seuraavaksi neuvottelupäiväksi on tällä hetkellä suunniteltu 26.3.
 • 12.3. neuvoteltiin ammattikorkeakoulujen henkilöstöä koskevista sopimusmääräyksistä. Seuraava neuvottelu on 18.3.
 • 26.2. Neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kerran neuvotellaan 12.3.
 • 13.2. sovittiin neuvottelujen aikatauluista ja tarkasteltiin eri sopimusalueiden tilannetta, mm. ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksia. Tavoitteet tarkentuvat myöhemmin. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Pääryhmä tapaa seuraavan kerran 13.2. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

28.03.2020

OAJ:n neuvottelutavoitteet pysyvät koronakriisistä huolimatta

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

20.03.2020

Sopimusneuvottelut jatkuvat – kunta-ala otti aikalisän

 • AVAINTES:iin kuuluvat osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 250.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajien kanssa. 
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne: 

 • 25.3. neuvotteluissa ei vielä päästy käsittelemään sopimusratkaisua. Neuvottelut jatkuvat lauantaina 28.3.
 • 20.3. neuvotteluissa käsiteltiin vielä kummankin osapuolien tavoitteita. kaikki tavoitteet on nyt käsitelty ja kumpikin osapuoli tietää tavoitteiden taustat ja tarkoitukset. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla 25.3. ja myös seuraava viikonloppu 28.-29.3. on varattu neuvotteluille.
 • 18.3. neuvotteluissa käsiteltiin palkkauslukuun tehtäviä teknisiä muutoksia, jotka liittyvät lainsäädäntömuutoksiin. Neuvottelut jatkuvat 20.3.
 • 16.3. neuvotteluissa käsiteltiin palkankorotusten yleiseen kustannuslaskentaan liittyviä laskentamalleja sekä allekirjoittajajärjestöjen esiin nostamia henkilöstön edustajien aseman parantamiseen liittyviä tavoitteita. Neuvottelut jatkuvat 18.3..
 • 11.3. neuvotteluissa jatkettiin sopimusmääräysten läpikäyntiä. Neuvottelut jatkuvat 16.3.
 • 9.3. neuvotteluissa jatkettiin yksityiskohtaisten tekstikysymysten käsittelyä, jota jatketaan 11.3. tapaamisessa.
 • 5.3. neuvottelut jatkuivat. Seuraavan kahden viikon aikana käydään läpi kummankin osapuolen AVAINTES-sopimusmääräyksiin liittyviä tavoitteita luku kerrallaan. Neuvotteluja jatketaan 9.3.
 • 28.2. sopimusosapuolet antoivat toisilleen kirjalliset sopimustavoitteet, joiden pohjalta neuvotteluja jatketaan 5.3. Sitä ennen järjestöt kokoontuvat neuvottelijapalaveriin 2.3. tekemään yhteisiä valmisteluja seuraavia neuvottelukertoja varten.
 • 25.2. Avaintes-neuvottelut jatkuivat. Pääryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 28.2.
 • 10.2. Avaintes-neuvottelut käynnissä. Pääryhmä tapaa seuraavan kerran 25.2.
 • 29.1. sopimus irtisanottiin. Avaintes-neuvottelut käynnistyivät 27.1.  

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

20.03.2020

Sopimusneuvottelut jatkuvat – kunta-ala otti aikalisän

Uutinen

19.03.2020

Kunta-alan neuvottelut katkesivat

 • Sivistystyönantajat/opetusala: yksityinen opetusala pois lukien aikuiskoulutuskeskukset ja varhaiskasvatus.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 7 740.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.3.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Eila Urpilainen.

Neuvottelujen tilanne:

 • 24.4. Yksityisen opetusalan neuvottelut saatiin maaliin
 • 22.3. Neuvottelut jatkuivat pitkään. Käsittelyssä oli työehtosopimus kokonaisuudessaan. Vielä on isoja asioita auki. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 23.3.
 • 21.3.  Neuvotteluissa käsiteltiin kiky-työajan kokonaisuutta ja amk-opettajien työehtoja. Neuvottelut jatkuvat. 
 • 20.3. Keskustelua kikysta jatkettiin työnantajan kanssa. Neuvotteluja jatketaan viikonlopun yli.
 • 19.3. Neuvottelijat keskustelivat lähes koko päivän. Pöydässä oli monenlaisia asioita mm. kiky-työajan kysymyksiin ja ammatillisten opettajien työehtoihin. Neuvotteluita jatketaan tästä lähtien joka päivä, myös tulevana viikonloppuna.
 • 17.3. Neuvotteluissa käsiteltiin kikyyn liittyviä kysymyksiä. Seuraava tapaaminen on 19.3.
 • 16.3. Neuvotteluissa käsiteltiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehtoja. Yksityisen opetusalan asioita ei käsitelty opetushenkilöstön osalta tällä kertaa. Seuraava neuvottelu on 17.3.
 • 12.3. Tapaamisessa olivat esillä ammattikorkeakoulujen opettajien palvelussuhteen ehdot. Käytiin läpi OAJ:n esityksiä. Seuraava neuvottelutapaaminen on 16.3., jolloin vuorossa ovat yksityisten koulujen ja oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehdot, yhteiset määräykset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.
 • 10.3. OAJ ja Sivistystyönantajat jatkoivat keskustelua edellisen neuvottelukerran aiheista. Seuraava neuvottelu on 12.3.
 • 4.3. OAJ:n ja Sivistystyönantajien tapaamisessa keskityttiin lähinnä lukioiden palvelussuhteen ehtoihin. Lukiolain ja opetussuunnitelman muutoksilla voi olla heijastuksensa myös lukion opettajien työehtoihin, ja työnantaja esitteli tästä näkemyksiään. Tapaamisessa sivuttiin myös kiky-työaikaa, mutta siitä neuvotellaan myöhemmin omana kokonaisuutenaan. Seuraava neuvottelu on 12.3. (muutettu: seuraava neuvottelu jo 10.3.)
 • 26.2. käytiin läpi Sivistan esityksiä ja niiden käsittelyä jatketaan seuraavassa tapaamisessa. Tulevien neuvottelutapaamisten aihepiirejä teemoiteltiin. Seuraava neuvottelu on 4.3.
 • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös työnantaja esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • Neuvottelujen avaus oli 29.1. Seuraava neuvottelu on 12.2.
 • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

27.03.2020

Yksityiselle opetusalalle sopimus: Kiky pois, yleisen linjan palkankorotukset

Uutinen

26.03.2020

OAJ:n hallitus hyväksyi Sivistan neuvottelutulokset

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

 • Sivistystyönantajat/aikuiskouluttajat: yksityisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat.
 • OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 540.
 • OAJ neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020 (optio 1.4.2020–31.3.2021).
 • Vastuuneuvottelija on Minna Vakkuri.

Neuvottelujen tilanne:

 • 24.3. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos.
 • 22.3. Neuvottelut jatkuivat pitkään. Käsittelyssä oli työehtosopimus kokonaisuudessaan. Vielä on isoja asioita auki. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 23.3.
 • 21.3. Neuvotteluissa käsiteltiin kiky-työajan kokonaisuutta. Neuvottelut jatkuvat 22.3.
 • 20.3. Keskustelua kiky-työajasta jatkettiin työnantajan kanssa. 
 • 19.3. Neuvottelijat kestivät lähes koko päivän. Pöydässä oli monenlaisia asioita mm. kiky-työajasta. Neuvotteluita jatketaan tästä lähtien joka päivä, myös tulevana viikonloppuna.
 • 17.3. neuvotteluissa käsiteltiin kikyyn liittyviä kysymyksiä. Seuraava tapaaminen on 19.3.
 • 16.3. Neuvotteluissa käsiteltiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehtoja sekä aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutavoitteita. Seuraava tapaaminen on 17.2.
 • 26.2. käytiin läpi Sivistan esityksiä sopimusmääräysten muutoksista. Seuraava neuvottelutapaaminen on 4.3. (ei käsitelty). Seuraava tapaaminen on 12.3. 
 • OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Tavoitteet tarkentuvat vielä. Myös Sivista esitteli omia tavoitteitaan. Seuraava neuvottelu on 26.2.
 • Neuvotteluiden avaus oli 29.1. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 12.2.
 • Sopimus irtisanottiin 29.1.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

26.03.2020

OAJ:n hallitus hyväksyi Sivistan neuvottelutulokset

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

24.03.2020

Yksityisen opetusalan neuvottelut saatiin maaliin

 • Sivistystyönantajat/yliopistot: yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.
 • JUKO neuvottelee sopimuksesta Sivistystyönantajien (Sivista) kanssa. OAJ:n neuvottelijana on Hanna Tanskanen.
 • Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työehdot neuvottelee OAJ. Neuvottelijoina ovat Hanna Tanskanen ja Eila Urpilainen.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 2 460.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 

Neuvottelujen tilanne:

 • 24.3. Yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja harjoittelukoulujen työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos.
 • 21.3. harjoittelukoulujen neuvottelut etenivät. Käsittelyssä oli kiky-työajan kokonaisuus.
 • Sivistyönantajien yliopistopöydässä 18.3. päätettiin tiivistää neuvottelujen tahtia korona-tilanteen vuoksi. Opetus yliopistoissa jatkuu täysillä etänä ja sähköisesti, vaikka yliopistot ovat fyysisesti kiinni.
 • Harjoittelukoulujen neuvotteluissa 18.3. käsiteltiin kiky-työajan ratkaisuja. Mm. tulevan sopimuskauden pituus ja palkankorotukset ovat sidoksissa yliopistojen yleisen työehtosopimuksen kanssa. Seuraava neuvottelu on 20.3. 
 • Yliopistopöydässä käsiteltiin työaikalukuihin liittyviä osapuolten tavoitteita. Lisäksi keskusteltiin kikystä. Seuraava tapaaminen on 18.3.
 • 11.3. Tapaamisessa olivat esillä yliopistojen harjoittelukoulujen opettajien palvelussuhteen ehdot. Sivistystyönantajat esitteli tavoitteitaan, ja osapuolet keskustelivat myös kiky-työajan poistamisesta ja sen ehdoista. Seuraava harjoittelukoulujen neuvottelu on 18.3.
 • 4.3. Jatkettiin keskustelua muun muassa yliopistojen määräaikaisuuksista. Seuraava yliopistojen neuvottelu on 12.3.
 • 28.2. Yliopistosektorin neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstön edustajien asemaa ja käytiin keskustelua määräaikaisista työsuhteista. Seuraava neuvottelu on 4.3.
 • 26.2. Yliopistojen harjoittelukoulujen sopimusneuvottelut käynnistyivät. OAJ jätti Sivistystyönantajille omat tavoitteensa sopimusmääräysten kehittämiseksi. Työnantaja esitteli yleistavoitteitaan. Seuraava harjoittelukoulujen neuvottelu on 11.3.
 • 13.2. teemoitettiin seuraavia neuvotteluja ja käsiteltiin luottamusmiesliitettä. Seuraava osapuolten tapaaminen on 28.2. 
 • 7.2. Yliopistojen neuvottelut käyntiin Seuraava neuvottelu on 13.2. 
 • Neuvottelut alkavat 7.2.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

27.03.2020

Yliopistojen sopimus turvaa yleisen korotustason ja keventää työaikaa

Uutinen

26.03.2020

OAJ:n hallitus hyväksyi Sivistan neuvottelutulokset

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus: osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. OAJ ei ole sopijaosapuoli, mutta neuvottelee Hyvinvointialan (HALI) kanssa varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta liityntäsopimuksesta, joka määrittelee muun muassa opettajien työajan.
 • OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on runsaat 800.
 • OAJ neuvottelee työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjasta Hyvinvointialan (HALI) kanssa.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.
 • Vastuuneuvottelija on Kristiina Johansson.

Neuvottelujen tilanne:

 • 13.3. neuvotteluissa käsiteltiin työnantajan tekemää tekstitarjousta. Sopimuksen uudesta sisällöstä ei vielä päästy yhteisymmärrykseen. 
 • Neuvottelut alkoivat 26.2. ja jatkuvat 13.3.

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

25.03.2020

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat – ratkaisua ei vielä näköpiirissä

Uutinen

20.03.2020

Sopimusneuvottelut jatkuvat – kunta-ala otti aikalisän

Uutinen

19.03.2020

Kunta-alan neuvottelut katkesivat

 • Valtion virka- ja työehtosopimus sekä tarkentavat sopimukset: valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, STM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.
 • OAJ:n jäseniä tarkentavien sopimusten piirissä on 620. 
 • JUKO neuvottelee valtion yleisestä virkaehtosopimuksesta Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, jonka jälkeen OAJ neuvottelee tarkentavista virkaehtosopimuksista.
 • Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. 
 • Vastuuneuvottelija on Petra Kirkko-Jaakkola. 

Neuvottelujen tämän hetkinen tilanne:

 • 26.3. Neuvotteluissa edettiin ja keskusteltiin mm. palkankorotuksista ja niiden ajankohdista. Kokonaisuus alkaa pikku hiljaa hahmottua. Tavoitteena on edelleen nopea sopimusratkaisu. Neuvottelut jatkuvat 27.3.
 • 20.3. Valtiotyönantaja antoi oman esityksensä sopimusratkaisuksi. Tapaamisessa keskusteltiin sopimuksen elementeistä, mutta todettiin, että edellytyksiä neuvottelutuloksen saamiseksi viikonlopun aikana ei ole. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 24.3.
 • 17.3. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt esittivät valtiotyönantajalle oman näkemyksensä sopimuksen kokonaisratkaisuksi. Valtion neuvotteluja jatketaan perjantaina 20.3., jolloin valtiotyönantajan on määrä antaa oma näkemyksensä sopimusratkaisuksi.
 • 13.3. Valtion neuvottelujen tapaamisessa käytiin työnantajan tavoitteet keskustellen lävitse. Kiky-työajan pidennyksen purkamisen toteuttamisesta keskusteltiin pitkään. Neuvottelut jatkuvat 17.3.
 • 9.3. Neuvotteluissa keskusteltiin matkustamisen turvallisuuteen ja matkakustannusten korvaamiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten parkkimaksujen korvaamisesta sekä ympäristön huomioimisesta matkustamisen yhteydessä ja lepoajoista pitkien matkojen jälkeen. Lisäksi keskusteliin virkaehtosopimuksen riita-asioiden käsittelystä. Neuvottelut jatkuvat 13.3. 
 • 5.3. Valtion neuvottelut jatkuivat työaikakysymysten käsittelyllä. Lisäksi keskusteltiin laajemmin työssä jaksamisesta. Seuraavan kerran valtion pääryhmä tapaa 9.3.
 • 25.2. Valtion pääryhmä jatkoi neuvotteluja. Tapaamisessa jatkettiin pääsopijajärjestöjen tavoitteiden yksityiskohtaisempaa läpikäyntiä. Keskustelua käytiin tulevan sopimuskauden työryhmistä sekä työura- ja työhyvinvointikysymyksistä. Seuraavan kerran pääryhmän neuvottelijat tapaavat 5.3.
 • 7.2. Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden pääryhmä kokoontui. Tapaamisessa esiteltiin sopimuskierroksen neuvottelutavoitteet.
 • 29.1. Sopimus irtisanottiin. Neuvottelujen alkamisajankohdasta tarkentavien sopimusten osalta ei ole vielä sovittu. 

Ajankohtaista tästä sopimuksesta

Uutinen

29.01.2020

Kaikki OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset irtisanottu

Uutinen

17.09.2019

OAJ:n jäsenillat starttaavat – sopimusneuvotteluista ja strategiasta puhutaan ympäri Suomen!

 

OAJ neuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!