• logo
  • logo

Opetusalan politiikkaa

OAJ on aktiivinen koulutus- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttaja. Toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonnan lisäksi koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kehittäminen. Vaikutamme koulutuspolitiikkaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja otamme kantaa koulutuksen uudistamista koskeviin linjauksiin.

 

OAJ tarjoaa ratkaisuja

Oppivelvollisuus uudistuu

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Koulutus on tulevaisuusinvestointi

OAJ näkee koulutuksen investointina tulevaisuuteen. Siksi koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa ja olemassa olevat resurssit käyttää viisaasti, jotta niiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman paljon uutta osaamista ja hyvinvointia.

Koulutuksen rahoitus

Jatkuva oppiminen: 11 ratkaisua

OAJ kannattaa maan hallituksen pyrkimystä uudistaa jatkuva oppiminen. Olennaista on varata uudistuksen toteuttamiseen riittävät resurssit. Tutustu OAJ:n 11 ehdotukseen, joiden avulla jatkuvan oppimisen uudistus saadaan maaliin.

Jatkuva oppiminen
 
 

Kuntapäättäjälle

Sivistys on kunnan päätehtävä

Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. OAJ tarjoaa kuntapäättäjille välineitä kuntapalveluiden kehittämiseen.

Kuntien koulutuspolitiikka

Koulutusjärjestelmä tutuksi

Suomalainen koulutus on maailman huippua

OAJ tekee jatkuvasti töitä tasa-arvoisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän säilyttämiseksi. Korostamme elinikäistä oppimista, joten koulutuspolun jokainen askel on tärkeä.

Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä

Näin pidetään huolta koulutuksen laadusta

Koulutuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen on kaikkien etu – koulutuksen laatu ratkaisee!

Koulutuksen laatu

Koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa

OAJ tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen.

Maahanmuuttajien koulutus

Opettajat tekevät tärkeimmän työn koulutuksen digitalisaatiossa

Nykykoulu kasvaa digitaalisuuteen. OAJ tarjoamilla askelmerkeillä digiloikan ottaminen käy leikiten!

Koulutuksen digitalisaatio