• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan politiikkaa

OAJ on aktiivinen koulutus- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttaja. Toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonnan lisäksi koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kehittäminen. Vaikutamme koulutuspolitiikkaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja otamme kantaa koulutuksen uudistamista koskeviin linjauksiin.

 

OAJ tarjoaa ratkaisuja

Oppivelvollisuus uudistuu

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Tuki toimivaksi: kolmiportaista tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Oppimisen tuen ketjusta pitää saada yhtenäinen ja vahva ja sen pitää ulottua kolmiportaisena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, vaatii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Järjestö on laatinut oman mallinsa oppimisen tuen ja siihen kuuluvan erityisopetuksen ongelmien korjaamiseksi.

Tuki toimivaksi

Koulutus on tulevaisuusinvestointi

OAJ näkee koulutuksen investointina tulevaisuuteen. Siksi koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa ja olemassa olevat resurssit käyttää viisaasti, jotta niiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman paljon uutta osaamista ja hyvinvointia.

Koulutuksen rahoitus

Jatkuva oppiminen: 11 ratkaisua

OAJ kannattaa maan hallituksen pyrkimystä uudistaa jatkuva oppiminen. Olennaista on varata uudistuksen toteuttamiseen riittävät resurssit. Tutustu OAJ:n 11 ehdotukseen, joiden avulla jatkuvan oppimisen uudistus saadaan maaliin.

Jatkuva oppiminen
 

Kuntavaalit 2021: Koulutus ratkaisee!

Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Siksi kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät niiden arvon.

Kuntavaalit 2021