• logo
  • logo

Opetusalan politiikkaa

OAJ on aktiivinen koulutus- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttaja. Toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonnan lisäksi koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kehittäminen. Vaikutamme koulutuspolitiikkaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja otamme kantaa koulutuksen uudistamista koskeviin linjauksiin.

 

Koulutusjärjestelmä tutuksi

Suomalainen koulutus on maailman huippua

OAJ tekee jatkuvasti töitä tasa-arvoisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän säilyttämiseksi. Korostamme elinikäistä oppimista, joten koulutuspolun jokainen askel on tärkeä.

Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä

Leikkauksista kasvun tielle

Voivatko koulutusinvestoinnit kiihdyttää talouskasvua? Leikkauksilla ja lomautuksilla on pitkät jäljet, joten OAJ taistelee sen puolesta, että koulutus alettaisiin nähdä investointina.

Koulutusleikkaukset

Näin pidetään huolta koulutuksen laadusta

Koulutuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen on kaikkien etu – koulutuksen laatu ratkaisee!

Koulutuksen laatu

OAJ tarjoaa ratkaisuja

Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee

Silloin kun tulevaisuus tuntuu globaalien tai kansallisten ongelmien vuoksi epävarmalta ja turvattomalta, tarvitsemme ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa huomista ja tulevaisuutta. Vastaus on: Kasvatus. Koulutus. Tiede. Tutkimus.

Koulutus ratkaisee

Opintie uusiksi!

Suomen aiempi hyvä osaamistaso on alkanut laskea: jokainen uusi nuorten aikuisten ikäluokka on matalammin koulutettu kuin edeltäjänsä. Laitetaan opintie uusiksi, jottei nuorten koulutuspolku katkea.

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

Sivistys on kunnan päätehtävä

Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. OAJ tarjoaa kuntapäättäjille välineitä kuntapalveluiden kehittämiseen.

Kuntien koulutuspolitiikka

Riittävästi tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

OAJ selvitti oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuutta esi- ja perusopetuksessa, ja tulosten mukaan tuki ei toteudu lain edellyttämällä tavalla.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 

Vankkuutta varhaiskasvatukseen

Uusi varhaiskasvatuslaki tuo varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin kasvatus- ja koulutusjärjestelmän osaksi, selkeyttää varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeitä ja nostaa henkilöstön koulutustasoa.

Minne menet, varhaiskasvatus?

Peruskoulun perusta murenemassa

Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Selvitykset osoittavat, että tämä perusta on rapautumassa.

Pelastetaan peruskoulu

Koulutuksen alueelliset erot kasvavat

Suomea on pitkään pidetty koulutuksen tasa-arvon mallimaana, mutta näin ei enää ole. Kasvatuksen ja koulutuksen laatu ei saa riippua asuinpaikasta, kielestä tai taustasta!

Koulutuksen tasa-arvo

Koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa

OAJ tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten parempaan kotoutumiseen.

Maahanmuuttajien koulutus

Opettajat tekevät tärkeimmän työn koulutuksen digitalisaatiossa

Nykykoulu kasvaa digitaalisuuteen. OAJ tarjoamilla askelmerkeillä digiloikan ottaminen käy leikiten!

Koulutuksen digitalisaatio
 
 

Sivistysakatemia rakentaa tulevaisuutta

Yhteiskunnallisille vaikuttajille ja päätöksentekijöille suunnattu Sivistysakatemia on uusi foorumi, jossa Suomelle rakennetaan menestyksekästä tulevaisuutta.

Sivistysakatemia