Jämlikhet i utbildningen

Illustration

Finland har länge ansetts vara ett gott exempel på jämlikhet i utbildningen. Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen te sig lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar?

Utbildningsfinansieringen har minskat och regionala skillnader i sättet att anordna utbildning har ökat. Individens bakgrund syns tydligt i skolframgången och i utbildningens längd.

Lärarens utmaning är att svara på olika behov och önskemål samt erbjuda alla en jämlik grund i strävan efter de egna målen och drömmarna.

Tillsammans mot en jämlik framtid

Tjänsterna inom fostran och utbildning får inte vara beroende av var familjen bor, språket och inte den socioekonomiska eller kulturella bakgrunden. Utbildningen har i uppgift att erbjuda alla samma möjligheter.

För att det finländska utbildningssystemet också i framtiden ska vara jämlikt, måste rätt väg väljas redan idag. OAJ har utarbetat en vägkarta för framtiden och som diskussionsunderlag.

Hur tryggar man i framtiden jämlikhet i utbildningen? Här är sammanfattning av våra förslag - följ med på färden!

Bekanta dig med vägkartan för jämlikhet

OAJ:s förslag för att trygga jämlikhet i utbildningen

Bekanta dig med våra förslag som tryggar jämlikhet i utbildningen oavsett boningsort, språk och den socioekonomiska och kulturella bakgrunden.

Det blir allt viktigare med en kvalitativt hög småbarnspedagogik i och med att allt fler barn har olika bakgrund.

Vi vill att alla ska ha möjlighet att delta i småbarnspedagogik och föreslår att småbarnspedagogiken för över treåringar blir avgiftsfri för en del av dagen.

Vi vill också att 5-åringar börjar i förskoleundervisningen som skulle bli tvåårig.

Finland urbaniseras och människorna bosätter sig nära arbetsplatser och service. I små kommuner finns det inte tillräckligt många barn för trygga ett mångsidigt utbildningsutbud och avstånden kan bli väl långa.

Vi vill att alla ska ha lika möjligheter till mångsidigt lärande oavsett var i landet man bor.

Vi föreslår att distansundervisning koordineras nationellt.

Skillnaderna i inlärningsresultaten har blivit större mellan olika områden och olika skolor. Många kommuner har kärv ekonomi och utvecklingsbehovet blir allt större.

Vi föreslår att varje kommun utarbetar ett utbildningspolitiskt program där det beskrivs hur alla barn ska tryggas en kvalitativ och jämlik småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Skillnaden mellan skolorna växer. Skolor och även klasser indelas i sådana med god och dålig framgång.

Vi vill att varje närskola kan erbjuda ett mångsidigt studieutbud utan att särskilja eleverna.

Vårt system för fostran och utbildning är alltför splittrat vad gäller resurser och rättsskyddet för barn och unga.

Vi föreslår att alla instanser eller delar av förvaltningen som behandlar rättsskyddet för barn och unga i frågor som gäller fostran och utbildning ska sammanslås till en ny helhet.

Samhället och arbetsmarknaden förändras och för med sig osäkerhet som försvårar utbildningsvalet. Både unga och vuxna behöver hjälp och stöd i valet.

Vi föreslår att karriärplanering och arbetslivstjänster blir en del av lärcentren mitt i studerandenas vardag.

Eleverna har allt mer olika utgångslägen och det är en utmaning att få lärarens tid att räcka till för varje elev.

Vi kräver att lärarens tid och resurser koncentreras på utmanande verksamhetsmiljöer. Varje elev har rätt till en yrkesskicklig lärare och det här tryggas med lärarutbildning och ett lärarregister.

Dela