Illustration

OAJ vill erbjuda förskoleundervisning redan för femåringar och förlänga läroplikten till yrkesexamen eller studenten. Vi vill också se satsningar på elevstöd i ett tidigt skede. Vår nuvarande läropliktsmodell är föråldrad och därför föreslår vi en ny modell.

Det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god grund för det egna kunnandet.

Genom att modigt förnya läroplikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Reformen behöver en lång övergångstid och ramarna bör anges i nästa regeringsprogram.

Vi ger svar på hur läroplikten borde se ut idag

Dela