TACK, BÄSTA LÄRARE!

Ina, Jani, Peter och Seela berättar om lärare som har haft en betydelsefull roll på deras skolstig. #TackLärare

TACK, BÄSTA LÄRARE!

Om du skulle behöva nämna en lärare som du alltid kommer att minnas, vem skulle du nämna? Berätta din egen historia om en lärare utan vem du inte skulle vara här och säg #TackLärare!

Vi formar framtider

Lärarna skapar genom sitt arbete en bättre framtid för oss alla. 

11 berättelser om engagemang

Lärarna styrs av allmänmänskliga värderingar .

En uppgift lika stor som framtiden

På alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogiken och framåt, formas framtider för alla elever och studerande och för hela Finland.

Det är dags att säga #TackLärare!

Jani Toivola, Ina Mikkola, Peter Nyman och Seela Sella berättar sina egna historier om någon lärare, som bidragit till att de är där de är i dag. Nu är det din tur: berätta din historia och säg #TackLärare.

11 berättelser om engagemang

I motsats till vad man tror har lärarna faktiskt en agenda. De jobbar för viktiga värderingar.

 

Framtiden sker inte bara, utan den formas.

Man talar ofta om framtiden i oroande ordalag, i synnerhet när så mycket omkring oss förändras. Vi kan dock påverka framtiden redan i dag.

Kunskap och färdigheter lär man sig. Liksom mod, medkänsla och förmåga att försvara det goda.

Bildning ger oss möjlighet att agera rätt. Därför har lärarna en betydande roll i hur världen utvecklas och hur vi utvecklas som människor.  

Lärarna ser vår potential. De uppmuntrar oss att våga och försöka. De ger oss redskap att förstå och ifrågasätta, att söka sanningen och tänka kritiskt. Lärandet är en oskiljaktig del av vad det innebär att vara människa. 

Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden. Lärarna skapar grunden för morgondagens värld och formar framtider för oss alla, för hela Finland och för hela världen. Generation för generation. Människa för människa.  

VI SÄGER TILLSAMMANS #TACKLÄRARE

#TackLärare – Utan dig skulle jag inte vara här.  

Om du skulle nämna en lärare som du alltid kommer att minnas, vem skulle det vara? Lärarna formar Finlands framtid, en människa i taget. Även den här hösten stöder lärarna lärandet och tillväxten för över en miljon barn, ungdomar och vuxna i Finland. Tack, bästa lärare!
 
Forskningen visar att man i Finland värderar lärarnas arbete högt. Men har vi tagit dem för givna för länge? Har vi visat uppskattning och tackat de som var vändpunkter i våra egna livshistorier? Idag är många lärare utmattade av sitt arbete, och mer än hälften av dem har övervägt ett karriärbyte under det senaste året.

Det är dags att agera och rätta till situationen. Uppskattning behövs särskilt från beslutsfattare och arbetsgivare, men vi utmanar också dig. Låt oss tillsammans visa hur mycket lärarnas arbete och yrkesskicklighet har bidragit till vad vi är idag!

Det är dags att säga #TackLärare! Jani Toivola, Ina Mikkola, Peter Nyman och Seela Sella berättar sina egna historier om någon lärare, som bidragit till att de är där de är i dag. Nu är det din tur: berätta din historia och säg #TackLärare.
 
Genom att berätta din historia gör du samtidigt gott. För varje #tacklärare-inlägg som delas offentligt på sociala medier donerar OAJ en euro till Näsdagens insamling.

Läs fler berättelser och delta!

 

#TackLärare: Tips för deltagande

Kommer du ihåg de uppmuntrande beröm eller inspirerande exempel som har gett dig en knuff framåt i livet? Minns du fortfarande en stund med en lärare vars betydelse har vuxit under årens lopp

Bekanta dig med våra tips för sociala medier och berätta i dina egna kanaler med hashtaggen #TackLärare utan vem du inte skulle vara här!

1. Dela din berättelse i Facebook som en statusuppdatering med hashtaggen #TackLärare

Vem är läraren du vill tacka och varför? Berätta i uppdateringen ett minne om ett betydelsefullt möte med en lärare.

Till exempel så här:

Jag kommer ihåg min teckningslärare Hanna. På hennes timmar fick jag i fred vara mig själv, vara kreativ och testa olika tekniker. Hanna uppmuntrade mig att vara kreativ, och utan henne skulle jag kanske inte ha sett min egen potential att bli en visuell designer. #tacklärare www.tehdaantulevaisuuksia.fi/sv

2. Dela någon av OAJ:s kampanjuppdateringar

På OAJ:s Facebook-sida publiceras det mycket kampanjinnehåll – till exempel videor och artiklar i vilka kända finländare berättar om lärare som har varit betydelsefulla för deras liv.

Gilla OAJ i Facebook och dela uppdateringar under våren!

OAJ i Facebook

OAJ i Instagram och Twitter: @oajry

3. Delta i Instagram, Twitter eller Linkedin!

Dela dina #TackLärare-bilder eller videor

Bilder betonas i Instagram, och därför uppmuntrar vi dig att publicera en bild i Instagram på dig själv eller ett kärt skolminne. Bilden kan vara tagen till exempel på din arbetsplats om du upplever att du utan lärarens stöd och uppmuntran inte skulle ha börjat arbeta inom branschen där du i dag arbetar. Du kan förstås också dela en bild på till exempel ett gammalt skolfoto eller av dig själv under din studietid.

Berätta i uppdateringen ett minne om ett betydelsefullt möte med en lärare. Till exempel så här:

  • Jag kommer ihåg min teckningslärare Hanna. På hennes timmar fick jag i fred vara mig själv, vara kreativ och testa olika tekniker. Hanna uppmuntrade mig att vara kreativ, och utan henne skulle jag kanske inte ha sett min egen potential att bli en visuell designer. #tacklärare

Kom ihåg att lägga till hashtaggen #TackLärare i uppdateringen. Vi lyfter fram #tacklärare-bilder som har publicerats på offentliga Instagram-konton på kampanjens webbplats. Vi delar också gärna dina bilder på OAJ:s Instagram-konto. Om du är okej med detta ska du nämna @oajry i uppdateringen! 

Material för föreningarna

I OAJ Arenan finns också annat material som föreningarna kan använda i kommunikationen.
 
 

LÄRARNA HAR EN AGENDA

Vi formar framtider 

Det finns över 100 000 lärare i Finland. Också cheferna i branschen, från daghemsföreståndare till rektorer, har i allmänhet en bakgrund som lärare. Alla är proffs med högre utbildning och de har en agenda. Arbetet styrs av allmänmänskliga värderingar, såsom bildning och rättvisa.  Såväl lagstiftningen och läroplanerna som Comenius ed talar om dessa värderingar. 

Vad tänker lärarna själva om sitt arbete? Vilka värderingar jobbar de för?  Vad gör arbetet värdefullt och vad är tungt och belastande?

11 berättelser om engagemang

24.03.2021

Pianolärare: Undervisning förutsätter en känsla av att man är på samma sida

Kari Tikkala är född i en familj av musiker och har under sin karriär prisbelönats som konsertpianist. Karriären som musiker har lärt Kari m...

24.03.2021

Rektorn styr, inspirerar och visar vägen för arbetsgemenskapen

Rektorn för Kivimaa skola, Tuula Herkepeus, såg som lärare hur stor betydelse läraren har för barnets tillväxt. Nu som rektor gläder hon sig...

24.03.2021

Språklärare i gymnasiet: Det viktigaste i arbetet är mänsklig dialog

Pirjo Väli-Torala drömde om läraryrket redan som ung, eftersom hon trivdes så bra i skolan. Tjugo år som språklärare i gymnasiet har även lä...

24.03.2021

"Den stunden när ett sorgset barn igen leende återvänder till leken är givande"

Samira Ouazizi, som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, vill som lärare garantera alla barn en trygg möjlighet att utvecklas till s...

24.03.2021

Daghemsföreståndare: Positivitet och öppenhet gentemot världen är bland det viktigaste som fostran kan ge

Annukka Hulkkonen utexaminerades från Uleåborgs universitet år 1996 bara ett år efter det att småbarnspedagogik hade godkänts som läroämne v...

24.03.2021

Lärare uppmuntrar sina kollegor till barmhärtighet – äkta närvaro är viktigare än perfektion

Reetta Nisonen lär ut bildkonst i högstadiet och gymnasiet och handleder lärarstuderandes praktik. Som lärare upplever hon att motivationen ...

Tips för deltagande 

#Engagerad: Berätta stolt om ditt arbete

Lärarna är de bästa experterna på sitt eget arbete. Delta i Engagerad-kampanjen genom att dela en bild av dig själv på dina kanaler för sociala medier. Använd taggen #engagerad och berätta för dina följare och vänner vad du anser att är det viktigaste i ditt arbete.

Har du något viktigt att säga?

OAJ vill hjälpa finländarna att inse vad det är som gör lärararbetet så viktigt. Men vi sopar inte missförhållanden under mattan. Varje proffs i utbildningsbranschen har erfarenhet av hur krävande och tungt arbetet är. Vi låter dem komma till tals i bloggen Tungt vägande ord.

Rösta på en utbildningspositiv kandidat

Lärarna är proffs på att forma framtider. Visa din uppskattning för lärarnas arbete genom att rösta på en utbildningspositiv kandidat i kommunalvalet. Du hittar dem i OAJ:s valkompass för kommunalvalet.

 

DELTA i #ENGAGERAD-KAMPANJEN PÅ SOCIALA MEDIER!

 

Vad är det viktigaste i ditt arbete och vilka stunder är de mest betydelsefulla i arbetet? Vi uppmanar alla lärare och chefer inom branschen, från daghemsföreståndare till rektorer, att stolt berätta om sitt arbete. 

Ta Facebook-ramen i bruk!

Facebook är det mest använda sociala mediet bland OAJ:s medlemmar. Inte så konstigt, för cirka 70 procent av alla finländare använder Facebook.  

Du berättar behändigt om ditt arbete på Facebook genom att sätta Engagerad-ramen till din egen profilbild. Det gör man enklast här genom att leta fram ramen med sökordet Engagerad. 

Närmare anvisningar hittar du här.

 

Material för föreningarna

 
I OAJ Arenan finns också annat material som föreningarna kan använda i kommunikationen.
 
 

Dela din bild på sociala medier och berätta vad du är #engagerad i

Varannan finländare använder Instagram. På Instagram är bilderna i centrum och vi uppmanar därför alla lärare som använder tjänsten att publicera en svartvit bild av sig själva av samma typ som kampanjens reklambilder.  

Texten fortsätter under bilden

Ta en selfie eller be en vän att ta ett foto av dig mot en lugn bakgrund. Ladda upp bilden på Instagram och välj ett svartvitt filter för bilden.  

Berätta i texten för dina följare vad du jobbar för. Till exempel så här: Som klasslärare jobbar jag för att alla ska respekteras. Det behövs i vår värld och det är viktigt att alla lär sig det redan som små. #engagerad 

#Engagerad-bilder som publiceras på offentliga Instagramkonton lyfter vi även in på kampanjens webbsidor. Vi delar också gärna din bild i berättelserna på OAJ:s Instagramkonto. Nämn @oajry i din uppdatering, om du är med på det här! 

 

Material för föreningarna

 
I OAJ Arenan finns också annat material som föreningarna kan använda i kommunikationen.
 
 

 

 

BERÄTTA OM DINA ERFARENHETER

Lärarna och cheferna är de bästa proffsen inom utbildningssektorn. De känner till arbetets betydelse, men också de missförhållanden som finns. Vi låter dem komma till tals i bloggen Tungt vägande ord.

Har du någon erfarenhet som du vill berätta om, som skulle hjälpa människor utanför branschen att förstå vad det är som gör arbetet så viktigt men samtidigt krävande och belastande? Skicka ditt tips till OAJ:s Heikki Pölönen på adressen heikki.polonen@oaj.fi.

 

 

FORMA FRAMTIDER I KOMMUNALVALET

Lärarna formar framtider i arbetet. Men lärarna kan inte axla allt ansvar för framtiden. Vi bjuder alla med. Varje medborgare påverkar framtiden genom sina beslut och handlingar.

Gör en konkret framtidsgärning i kommunalvalet. Rösta på en utbildningsvänlig kandidat. En sådan som ser undervisningsarbetets betydelse och som i egenskap av beslutsfattare är beredd att främja saker som ger lärarna en möjlighet att göra arbetet bra. I OAJ:s valkompass bekantar du dig med kandidaterna i din kommun.

OAJ:S VALKOMPASS 

 

Följ oss i sociala medier

#Vad handlar OAJ:s kampanj om? 


Den strategi som OAJ:s fullmäktige godkände år 2020 förutsätter att organisationen ska vidta åtgärder för att stärka anseendet för medlemmarnas arbete. Under kampanjen, som alltså är ett led i att genomföra organisationens strategi, kommer vi att belysa lärarskapets betydelse ur olika synvinklar. Kampanjen pågår till sommaren 2022.

Varifrån kommer kampanjens budskap? 

Redan när projektet planerades engagerades medlemmarna. I en enkät i slutet av 2020 tillfrågades medlemmarna om vad de är stolta över i sitt arbete – och å andra sidan vad de skulle vilja att finländarna bättre än nu förstår om deras arbete. Alla åtgärder inom kampanjen bygger på enkätresultaten. Också OAJ-aktiva engagerades i beredningen i januari 2021. 

Varför används medlemmarnas pengar till sådant här? 

Strategin kräver att vi ska höja läraryrkets status. Det här förutsätter i sin tur att vårt budskap också når andra än dem som arbetar i branschen. Därför har synlighet i de kanaler som finländarna följer stor betydelse i kampanjen.  

Fullmäktige har anvisat 1,5 miljoner euro för kampanjen år 2021. Med summan når vi finländarna på ett täckande sätt och kan ur olika synvinklar belysa betydelsen av det arbete som medlemmarna gör.  

Är det viktigaste inte att ta upp missförhållandena i branschen? 

OAJ:s kärnuppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och skapa trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Denna kärnuppgift fullgör OAJ varje dag – såväl nationellt som regionalt och lokalt. 

Även om vi i kampanjen framför allt tar upp arbetets betydelse och dess värde, sopar vi inte heller missförhållandena under mattan. Vi belyser hur krävande och tungt arbetet är till exempel i Engagerad-artiklarna. Dessutom publicerar vi lärarnas och chefernas egna inlägg i bloggen Tungt vägande ord, där också svåra frågor tas upp.  

Ge respons och dela med dig av dina idéer! 

Projektet för att höja läraryrkets status leds av kommunikationschef Heikki Pölönen vid OAJ:s kansli. Ge respons eller dela med dig av dina idéer per e-post! Adressen är heikki.polonen@oaj.fi.