En uppgift som är lika stor som framtiden

Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden. Det är dags att få en rejäl ersättning för ett oersättligt arbete.

TACK, BÄSTA LÄRARE!

Ina, Jani, Peter och Seela berättar om lärare som har haft en betydelsefull roll på deras skolstig. #TackLärare

11 berättelser om engagemang

Lärarna styrs av allmänmänskliga värderingar .

TACK, BÄSTA LÄRARE!

Om du skulle behöva nämna en lärare som du alltid kommer att minnas, vem skulle du nämna? Berätta din egen historia om en lärare utan vem du inte skulle vara här och säg #TackLärare!

9 +

Finländare vet att lärarnas arbete är krävande. De ger arbetets betydelse skolbetyget berömlig.

Läs 4 berättelser

+ 480

Det är dags att få en rejäl ersättning för ett oersättligt arbete.

OAJ förhandlar

12740

Tusentals yrkeskunniga inom undervisningssektorn har redan undertecknat det gemensamma brevet till Finland.

Delta
 

Läs vårt gemensamma brev till Finland!

Kära Finland, vi lärare betyder mycket för många. Vi sporrar, fostrar och är trygga vuxna. Vi lär ut läsfärdighet, kamratskap och nyfikenhet, integralkalkyl och grunderna i svetsning, vi stöder elever och studerande att växa som människor. Vi utbildar sakkunniga och problemlösare inom alla branscher – löntagare, väljare och skattebetalare.

Vi är stolta över vår kompetens och betydelsen av vårt arbete.  Vi medverkar direkt till att var och en har möjlighet att hitta sina egna styrkor och fullfölja sina drömmar.

Du skulle se glädjen i lärandet som vi dagligen ser i daghem, skolor och läroanstalter! Eller de stunder då rädsla förvandlas till trygghetskänsla och oro till ljusa framtidsvisioner. Du borde se hela den resan som elever och studerande i olika åldrar gör för att hitta sin egen väg och få sin röst hörd.

Vi ser. Samtidigt ser vi att det krävs för mycket av oss.

Lärarens arbete är gränslöst, men läraren har gränser. Allt fler av våra kollegor är utmattade. Reformer avlöser varandra och arbetsbördan ökar från år till år. Det här återspeglas inte i lönen. Många yrkesverksamma i utbildningssektorn funderar på att byta bransch. Coronapandemin har ytterligare ökat belastningen på grund av allt extra arbete och oro för hälsan.

Som bäst förhandlar OAJ och arbetsgivarna om utbildningssektorns löner. Förhandlingarna gäller inte bara huruvida nästa månadslön i tillräcklig utsträckning återspeglar svårighetsgraden i vårt arbete och den höga utbildningsnivå som krävs för att lyckas. Det är också frågan om vi kan hålla fast vid de bästa lärarna i världen och att locka nya proffs till branschen. Det är en ödesfråga för hela Finland.

Tomma fraser och beröm i festtal räcker inte! Det är dags att få en rejäl ersättning för ett oersättligt arbete.

Vår uppgift är lika stora som framtiden.   

Hälsningar, 
lärare, rektorer, daghemsföreståndare och andra proffs i utbildningssektorn

97 %

Enligt Taloustutkimus utredning anser finländare att lärarnas arbete är viktigt för hela samhället.

9 / 10

Finländare vet att lärarnas arbete är krävande och ansvarsfullt.

 

Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden

Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden. De skapar den grund på vilken framtidens värld byggs. Men arbetet har blivit allt tyngre. Lärarna har tänjts redan länge, men nu har den yttersta gränsen nåtts.
 
 

Enbart festtal räcker inte.  

Finländare värderar bevisligen lärare. Vi förstår att deras arbete är krävande och ansvarsfullt och påverkar elevernas och sålunda hela Finlands framtid. Låt oss tillsammans synliggöra arbetets betydelse!

 

37 %

Endast var tredje lärare upplever att hens arbete uppskattas. Det är dags att visa uppskattningen med gärningar.

60 %

Sex av tio lärare upplever att arbetsmängden är för stor.

57 %

Hela sex av tio lärare överväger att byta bransch

 

Låt oss tillsammans lyfta fram lärarnas betydelse!  

Vi välkomnar alla med i kampanjen. Oberoende av om du arbetar inom undervisningssektorn eller inte kan du hjälpa till att lyfta fram vår gemensamma oro för lärarnas ork.

Låt oss tillsammans tala om att det är dags för beslutsfattare och arbetsgivare att visa sin uppskattning av lärare. Även lärare förtjänar mänskliga arbetsförhållanden och att kompetens och arbetets värde är synliga även i lönen.

En rejäl ersättning för ett oersättligt arbete

OAJ förhandlar för närvarande om lönerna inom undervisningssektorn. Målet är ett mångårigt löneprogram som skulle minska på den orättvist växande löneskillnaden.

OAJ förhandlar

Lärare ska kunna fokusera på att lära

Lärare behöver en möjlighet att stödja elever. Vi vill ha mindre onödigt krångel och bidragskaruseller, och till exempel lärardimensionering och korrigering av stödet för lärande som hjälp.

OAJ påverkar

Undervisning av hög kvalitet är en investering i framtiden

Varje år behövs det nästan två miljarder euro mer för utbildning i Finland om vi vill knappa in på de övriga nordiska ländernas försprång.

Utbildningsresurser

Delta i kampanjen!  

Även små gärningar är av stor betydelse när det är en stor grupp som gör dem.

Vi uppmuntrar yrkeskunniga inom undervisningssektorn att stolt lyfta fram sin egen kompetens och ge andra en närmare titt på den del av deras vardag som de flesta inte ser.

Vi uppmuntrar också alla andra att till exempel i sociala medier dela sina tankar kring varför lärarnas arbete är så viktigt. Gör åtminstone en kampanjgärning i dag – det tar bara en liten stund.

OAJ-brev-uppgift1.jpg
Underteckna vårt gemensamma brev

Har du redan undertecknat vårt gemensamma brev till Finland? Berätta också gärna i sociala medier att du har undertecknat och dela länken till denna sida, dvs. adressen www.tehdaantulevaisuuksia.fi/sv

Här hittar du färdiga bilder du kan dela:

Dela din kollegas berättelse

Läs och dela åtminstone en av kampanjens intervjuartiklar.

Om du vill kan du också bekanta dig med 11 tidigare publicerade intervjuer med personer som har olika uppgifter inom undervisningssektorn.

Tack för att du är här! Det visar att du har hjärtat på rätta stället och att du verkligen uppskattar det arbete som högutbildade yrkeskunniga inom undervisningssektorn utför.
 
Även med små gärningar kan du hjälpa oss att få allt fler att inse vilket betydande arbete lärare och sektorns chefer egentligen utför. Dessutom att vi inte kan ta dem för givna, att det nu är hög tid att visa vår uppskattning även med till exempel bättre lönenivåer och arbetsförhållanden. Detta gagnar hela Finland.

Dela lärarens berättelse

Läs och dela åtminstone en av kampanjens intervjuartiklar.

Berätta dina tankar kring lärarnas betydelse och uppmuntra dina kompisar att delta!

I höstas uppmuntrade vi var och en att stanna upp och fundera på hur viktig lärarnas roll har varit i det egna livet. Berätta i sociala medier om lärare som är viktiga för dig med hashtaggen #tacklärare!

Inspiration får du vid behov av berättelserna från Seela Sella, Jani Toivola, Ina Mikkola och Peter Nyman.
 
Kom också ihåg att uppmuntra dina kompisar att delta – du kan till exempel tipsa om att de också kan bekanta sig med kampanjinnehållet på adressen www.tehdaantulevaisuuksia.fi/sv

 

Det är dags att säga #TackLärare!

Jani Toivola, Ina Mikkola, Peter Nyman och Seela Sella berättar sina egna historier om någon lärare, som bidragit till att de är där de är i dag. Nu är det din tur: berätta din historia och säg #TackLärare.

11 berättelser om engagemang

I motsats till vad man tror har lärarna faktiskt en agenda. De jobbar för viktiga värderingar.

LÄRARNA HAR EN AGENDA

Vi formar framtider 

Det finns över 100 000 lärare i Finland. Också cheferna i branschen, från daghemsföreståndare till rektorer, har i allmänhet en bakgrund som lärare. Alla är proffs med högre utbildning och de har en agenda. Arbetet styrs av allmänmänskliga värderingar, såsom bildning och rättvisa.  Såväl lagstiftningen och läroplanerna som Comenius ed talar om dessa värderingar. 

Vad tänker lärarna själva om sitt arbete? Vilka värderingar jobbar de för?  Vad gör arbetet värdefullt och vad är tungt och belastande?

11 berättelser om engagemang

24.03.2021

Pianolärare: Undervisning förutsätter en känsla av att man är på samma sida

Kari Tikkala är född i en familj av musiker och har under sin karriär prisbelönats som konsertpianist. Karriären som musiker har lärt Kari m...

24.03.2021

Rektorn styr, inspirerar och visar vägen för arbetsgemenskapen

Rektorn för Kivimaa skola, Tuula Herkepeus, såg som lärare hur stor betydelse läraren har för barnets tillväxt. Nu som rektor gläder hon sig...

24.03.2021

Språklärare i gymnasiet: Det viktigaste i arbetet är mänsklig dialog

Pirjo Väli-Torala drömde om läraryrket redan som ung, eftersom hon trivdes så bra i skolan. Tjugo år som språklärare i gymnasiet har även lä...

24.03.2021

"Den stunden när ett sorgset barn igen leende återvänder till leken är givande"

Samira Ouazizi, som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, vill som lärare garantera alla barn en trygg möjlighet att utvecklas till s...

24.03.2021

Daghemsföreståndare: Positivitet och öppenhet gentemot världen är bland det viktigaste som fostran kan ge

Annukka Hulkkonen utexaminerades från Uleåborgs universitet år 1996 bara ett år efter det att småbarnspedagogik hade godkänts som läroämne v...

24.03.2021

Lärare uppmuntrar sina kollegor till barmhärtighet – äkta närvaro är viktigare än perfektion

Reetta Nisonen lär ut bildkonst i högstadiet och gymnasiet och handleder lärarstuderandes praktik. Som lärare upplever hon att motivationen ...

23.03.2021

Klasslärare: Utan utbildning finns det ingen bildning och inget fungerande samhälle

Joanna Lukkarila undervisar lågstadieelever i Helsingfors snabbt föränderliga innerstad. För henne är lärararbetets grundläggande betydelse ...

23.03.2021

Lärare inom yrkesutbildningen: Studerandenas tro på sig själva växer genom upplevelser av att lyckas

Yrkesläraren Kimmo Siuruainen säger att engagemanget i arbetet utgår från att man inser hurdant exempel man som lärare utgör för de unga stu...

23.03.2021

Akademilektorn förlitar sig i sin undervisning på konkret problemlösning och höga målsättningar

Lektorn i nationalekonomi Jonas Lagerström säger att höga målsättningar motiverar de studerande och får dem att arbeta flitigare. Lärarens u...

23.03.2021

Yrkeshögskolelärare: Det bästa med mitt jobb är att se de studerande växa i yrket

Kristiina Mutka-Vierula har gjort en lång karriär som lärare och hon vill i sitt arbete lyfta fram betydelsen av företagsamhet och social ge...

23.03.2021

Lärare inom småbarnspedagogik: Det är stort att lära de små

För Aleksi Vehmassalo som är lärare inom småbarnspedagogik är det viktigt att erbjuda barnen en trygg barndom och lärandemiljö. Arbetet är m...

#Vad handlar OAJ:s kampanj om? 


Den strategi som OAJ:s fullmäktige godkände år 2020 förutsätter att organisationen ska vidta åtgärder för att stärka anseendet för medlemmarnas arbete. Under kampanjen, som alltså är ett led i att genomföra organisationens strategi, kommer vi att belysa lärarskapets betydelse ur olika synvinklar. Kampanjen pågår till sommaren 2022.

Varifrån kommer kampanjens budskap? 

Redan när projektet planerades engagerades medlemmarna. I en enkät i slutet av 2020 tillfrågades medlemmarna om vad de är stolta över i sitt arbete – och å andra sidan vad de skulle vilja att finländarna bättre än nu förstår om deras arbete. Alla åtgärder inom kampanjen bygger på enkätresultaten. Också OAJ-aktiva engagerades i beredningen i januari 2021. 

Varför används medlemmarnas pengar till sådant här? 

Strategin kräver att vi ska höja läraryrkets status. Det här förutsätter i sin tur att vårt budskap också når andra än dem som arbetar i branschen. Därför har synlighet i de kanaler som finländarna följer stor betydelse i kampanjen.  

Fullmäktige har anvisat 1,5 miljoner euro för kampanjen år 2021. Med summan når vi finländarna på ett täckande sätt och kan ur olika synvinklar belysa betydelsen av det arbete som medlemmarna gör.  

Är det viktigaste inte att ta upp missförhållandena i branschen? 

OAJ:s kärnuppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och skapa trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Denna kärnuppgift fullgör OAJ varje dag – såväl nationellt som regionalt och lokalt. 

Även om vi i kampanjen framför allt tar upp arbetets betydelse och dess värde, sopar vi inte heller missförhållandena under mattan. Vi belyser hur krävande och tungt arbetet är till exempel i Engagerad-artiklarna. Dessutom publicerar vi lärarnas och chefernas egna inlägg i bloggen Tungt vägande ord, där också svåra frågor tas upp.  

Ge respons och dela med dig av dina idéer! 

Projektet för att höja läraryrkets status leds av kommunikationschef Heikki Pölönen vid OAJ:s kansli. Ge respons eller dela med dig av dina idéer per e-post! Adressen är heikki.polonen@oaj.fi.