• logo
  • logo

Arbetslöshetskassan

Illustration

Medlemskapet i OAJ och Lärarnas Arbetslöshetskassa ger dig trygghet vid arbetslöshet.

Om du blir arbetslös ska du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan i stället för den grunddagpenning som Fpa betalar. A-kassan hjälper OAJ-medlemmarna i ärenden som gäller bland annat arbetslöshet och alterneringsledighet.   

Medlemsavgiften till a-kassan ingår i organisationens medlemsavgift. Du får stor trygghet för liten avgift!

Kontaktuppgifter till Lärarnas Arbetslöshetskassa

Lärarnas Arbetslöshetskassa
Bölegatan 4 B
00240 Helsingfors

E-post: opettajien.tk@opetk.fi
Fax: (09) 141 549

Kundtjänst tfn (09) 2294 4100, måndag–torsdag kl. 10–14. Obs! På sommaren andra tider.

Lärarnas Arbetslöshetskassa

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela