Arbetslöshetskassan

Illustration

Medlemskapet i OAJ och Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap ger dig trygghet vid arbetslöshet.

Om du blir arbetslös ska du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan i stället för den grunddagpenning som Fpa betalar. A-kassan hjälper OAJ-medlemmarna i ärenden som gäller bland annat arbetslöshet och alterneringsledighet.   

Medlemsavgiften till a-kassan ingår i organisationens medlemsavgift. Du får stor trygghet för liten avgift!

Kontaktuppgifter till Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap

Järnvägsmannagatan 6 (Klockbron 7)
00520 Helsingfors

Kontaktuppgifter och telefontjänst

Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela