• logo
  • logo
Medlemsförmåner

Arbetslöshetskassan

Illustration

Medlemskapet i OAJ och Lärarnas Arbetslöshetskassa ger dig trygghet vid arbetslöshet.

Om du blir arbetslös ska du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan i stället för den grunddagpenning som Fpa betalar. A-kassan hjälper OAJ-medlemmarna i ärenden som gäller bland annat arbetslöshet och alterneringsledighet.   

Medlemsavgiften till a-kassan ingår i organisationens medlemsavgift. Du får stor trygghet för liten avgift!

Kontaktuppgifter till Lärarnas Arbetslöshetskassa

Lärarnas Arbetslöshetskassa
Bölegatan 4 B
00240 Helsingfors

E-post: opettajien.tk@opetk.fi
Fax: (09) 141 549

Kundtjänst tfn (09) 2294 4100, måndag–torsdag kl. 10–14. Obs! På sommaren andra tider.

Lärarnas Arbetslöshetskassa

Dela