Avbrott i OAJ:s nättjänster 21-22.5. Läs mera (fi)

Info från vår medlemsservice

Räkningarna för medlemsavgiften år 2022 är försenade 

De medlemmar som själva sköter om medlemsavgiftsbetalningen har fått vänta på räkningen för år 2022. Tyvärr fortsätter medlemsregistrets tekniska problem och systemleverantören Futunio har inte kunnat skicka fakturorna. 

Du kan betala medlemsavgiften för januari via medlemsavgiftskalkylatorn och Paytrail. Du kan också välja en period på flera månader och betala avgiften för till exempel tre månader på en gång. Räknaren fördelar medlemsavgiften över de månader du väljer. 

Vi beklagar förseningen. OAJ har gjort sitt yttersta för att få ett fungerande system, men det är systemleverantören som bär ansvaret och den enda som kan åtgärda brister och fel i systemet. (1.2.)

Fel i medlemsavgifterna i januari 2022

OAJ:s medlemsavgift sänktes från årets början. Informationen om medlemsavgifterna för år 2022 nådde inte alla löneräknare i tid.

På grund av det här har en del arbetsgivare uppburit medlemsavgiften för januari i år med fjolårets procent och därmed alltså en lite för stor medlemsavgift.

Saken reds nu upp med löneräknarna och det blir en korrigering, till exempel genom en lägre medlemsavgift senare eller på annat sätt. Korrigeringen kräver ingen åtgärd från medlemmen. Det lönar sig alltså inte att till exempel kontakta vår överbelastade medlemservice. (21.1.)

Dela