När du går i pension ska du själv meddela vår medlemsservice om pensioneringen. Det här gör du med kontaktformuläret.

Vid pensioneringen kan du bli medlem i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ. OAJ står för anslutningsårets medlemsavgift och sedan är det upp till dig om du vill fortsätta i seniororganisationen. På formuläret kan du också välja alternativet att inte bli medlem i OSJ.

OSJ


Lärarpensionär som vikarie

Om du som pensionär fortsätter med inhopp som vikarie, ska du begära tillbaka uppbördsfullmakten av löneräknaren. Som lärarsenior ska du inte mera betala OAJ-medlemsavgift från lönen.

Om du under pensionstiden har längre vikariat kan du som OSJ-medlem köpa en del OAJ-tjänster som gäller lärararbetet.

Hur får jag ett seniorpaket och vad ingår i det?

Den som vill ha ett seniorpaket ska kontakta vår medlemsservice.

Priset är 75 euro per termin och då ingår

  • ansvars- och rättsskyddsförsäkring som hänför sig till lärararbetet
  • hjälp i intressebevakningsfrågor
  • hjälp i juridiska frågor som gäller arbetet.

Kontakta oss!


OAJ-försäkringarna upphör vid pensioneringen

Observera att de försäkringar som OAJ har tagit för sina ordinarie medlemmarna upphör den sista arbetsdagen i samband med pensioneringen. Om du vill att försäkringarna fortsätter efter pensioneringen ska du kontakta försäkringsbolaget Turva innan du går i pension.  

Vår arbetslivsguide ger dig tips och råd inför pensioneringen.

Till arbetslivsguiden

Dela