Har du en ny arbetsgivare? Kom ihåg att genast i anställningens början fylla i en fullmakt så att arbetsgivaren kan uppbära medlemsavgiften direkt.

Med en elektronisk ändringsblankett kan du skriva fullmakt för medlemsavgiften i god tid under sommaren. Alternativt kan du göra det med en pappersblankett som fås av arbetsplatsombudet genast när arbetet har kommit igång på hösten.

Det lönar sig ändå att sköta saken i god tid för på hösten är det många som byter arbetsgivare och vår medlemsservice har full rulle.

Undvik väntetider och fyll i fullmakten i förväg.

Kontaktformulär

När du byter arbetsplats

Om du byter arbetsplats ska du kontakt vår medlemsservice direkt även i det fall att arbetsgivaren förblir densamma.

Kontakta oss!

Dela