Illustration

Som medlem i OAJ har du fina försäkringsförmåner i Turva, till exempel en fortlöpande reseförsäkring.

OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

OAJ:s medlemskort fungerar som reseförsäkringskort, så ta kortet med på resan! Du kan också ladda ner TaskuTurva-appen och ha dina försäkringsuppgifter i mobiltelefonen.

Turvas sidor för OAJ-medlemmarnaTaskuTurva-appen

Försäkringsskydd på fritidsresor, i olycksfall och i organisationsuppdrag

Som medlem har du resenärförsäkring, resgods- och reseansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesperson och organisationsförsäkring.

Vad ersätter försäkringarna?

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen gäller OAJ:s medlemmar, studerandemedlemmar och medlemmens under 20-åriga barn och barn som bor i samma hushåll som den försäkrade. Vidare omfattar försäkringen barnbarn och makes barn.

Försäkringen ersätter också resekostnader vid för tidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet så som terrordåd eller naturkatastrof.

Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgods.

Olycksfallsförsäkringen ersätter bland annat vårdkostnader vid olycksfall och ersättning betalas för bestående men.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som medlemmen orsakar i sitt arbete.

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av jurist i tvistemål som orsakats av arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Om olyckan är framme ska du först kontakta OAJ:s jurister.

Organisationsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag.

ResenärförsäkringResgods- och reseansvarsförsäkringOlycksfallsförsäkringYrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkringOrganisationsförsäkring

Kontakta oss!

Den resenär- och olycksfallsförsäkring som OAJ har tagit för sina medlemmar gäller för medlemmar som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet. Det här betyder att medlemmen ska ha en stadigvarande adress i Finland och vistas mer än halva året i Finland. Vidare förutsätts att medlemmen har Fpa-kort som intyg på att hen omfattas av det finländska socialskyddet.

När nämnda kriterier uppfylls har medlemmen en resenärförsäkring som gäller under inrikes fritidsresor, vilka sträcker sig till minst 50 km från den försäkrades bostad, fritidsbostad, studieort eller arbetsplats. Försäkringen gäller också under utrikes fritidsresor världen över.

Medlemmen omfattas inte av medlemsförsäkringen vid permanent vistelse utomlands. Vid tillfällig vistelse och /eller enskild vistelse som är längre än ett halvt år ska du gärna kontakta Turva innan vistelsen för att kontrollera vad som gäller.

Närmare uppgifter får du direkt av Turva; tfn +358 1019 5110 eller från Turvas betjäningsställen. Reseförsäkringsvillkoren för våra medlemmar finns också på Turvas webbsidor för OAJ.

Till Turvas webbsidor för OAJ-medlemmarna

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela