• logo
  • logo
Illustration

Som medlem i OAJ har du fina försäkringsförmåner i Turva, till exempel en fortlöpande reseförsäkring.

OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Organisationsförsäkringen gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

OAJ:s medlemskort fungerar som reseförsäkringskort, så ta kortet med på resan! Du kan också ladda ner TaskuTurva-appen och ha dina försäkringsuppgifter i mobiltelefonen.

Turvas sidor för OAJ-medlemmarnaTaskuTurva-appen

Försäkringsskydd på fritidsresor, i olycksfall och i organisationsuppdrag

Som medlem har du resenärförsäkring, resgods- och reseansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesperson och organisationsförsäkring.

Vad ersätter försäkringarna?

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resa. Försäkringen gäller OAJ:s medlemmar, studerandemedlemmar och medlemmens under 20-åriga barn och barn som bor i samma hushåll som den försäkrade. Vidare omfattar försäkringen barnbarn och makes barn.

Försäkringen ersätter också resekostnader vid för tidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet så som terrordåd eller naturkatastrof.

Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgods.

Olycksfallsförsäkringen ersätter bland annat vårdkostnader vid olycksfall och ersättning betalas för bestående men.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som medlemmen orsakar i sitt arbete.

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av jurist i tvistemål som orsakats av arbets-, tjänste- eller uppdragsavtal. Om olyckan är framme ska du först kontakta OAJ:s jurister.

Organisationsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats under en resa i samband med ett organisationsuppdrag.

ResenärförsäkringResgods- och reseansvarsförsäkringOlycksfallsförsäkringYrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkringOrganisationsförsäkring

Kontakta oss!

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela