När du går i pension upphör de försäkringar som OAJ har tagit för sina medlemmar. Men vi har skräddarsydda försäkringsförmåner för våra seniormedlemmar.

När du går i pension upphör försäkringarna via OAJ. Innan pensioneringen kan du gå genom försäkringarna med Turva och se vad du behöver. Du får då rabatt på eventuella försäkringar som du själv tar.  

När du går i pension upphör medlemskapet i OAJ, men du kan fortsätta som medlem i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ. Som OSJ-medlem får du rabatt på försäkringar i Turva och If.

Närmare uppgifter på OSJ:s sidor.

Bli seniormedlemOSJ

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela