Ledarutbildningen ger aktuell information om tjänste- och arbetskollektivavtalen, ledarskapet, uppgifter, ansvar och lagstiftning.

Vartannat år ordnas utbildning för chefer i läroanstalter och inom utbildnings- och bildningsväsendet och vartannat år för daghemsföreståndare.

Vi har också en utbildning som är gemensam för alla chefer inom våra olika avtalsområden.

Utbildningarna ordnas i Helsingfors.

 

Så här anmäler du dig till utbildning

Logga in och gå till egna uppgifter på adressen omattiedot.oaj.fi. Välj punkten ”Kurssit ja ilmoittautuminen” så ser du kursutbudet och evenemang. Kontrollera samtidigt att dina medlemsuppgifter är korrekta!

Egna uppgifter

Dela