Nättjänster för OAJ-aktiva

Arenan

Arenan (OAJ-areena) är enkom till för OAJ-aktiva; exempelvis för fullmäktige, styrelsen och olika arbetsgrupper.

Här finns mötesmaterial, brev och annan information. Varje grupp har ett eget arbetsutrymme med kalender, infodel och rum för diskussion.

Till OAJ-arenan


Registertillämpning

Registertillämpningen (Edustettavat jäsenet) är för föreningsaktiva och förtroendemän.

Till Registertillämpning

Tillämpningen:

  • aktuella uppgifter om föreningens medlemmar
  • mångsidiga tjänster som underlättar föreningens medlemsservice
  • att skriva ut adresser
  • en tillämpning som uppfyller kravet på pålitlighet, datasäkerhet och responsivitet
  • fungerar även i smarttelefonen och surfaplattan

Den föreningsaktiva ser uppgifter i realtid som hen har rätt att se och behandla.