Nättjänster för OAJ-aktiva

Arenan

Arenan (OAJ-areena) är enkom till för OAJ-aktiva; exempelvis för fullmäktige, styrelsen och olika arbetsgrupper.

Här finns mötesmaterial, brev och annan information. Varje grupp har ett eget arbetsutrymme med kalender, infodel och rum för diskussion.

Till OAJ-arenan


Registertillämpning

Registertillämpningen (Edustettavat jäsenet) är för föreningsaktiva och förtroendemän.

Till Registertillämpning

Tillämpningen:

  • aktuella uppgifter om föreningens medlemmar
  • mångsidiga tjänster som underlättar föreningens medlemsservice
  • att skriva ut adresser
  • en tillämpning som uppfyller kravet på pålitlighet, datasäkerhet och responsivitet
  • fungerar även i smarttelefonen och surfaplattan

Den föreningsaktiva ser uppgifter i realtid som hen har rätt att se och behandla.


Listat-tillämpningen

Listat-tillämpningen i samband med egna uppgifter-delen är till för föreningsaktiva och förtroendemän. Föreningsordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvariga, regionombudsmän, informatörer och personer som sköter medlemsärenden har tillgång till Listat. Här kan du skriva ut listor och med ett par klick öppna en lista i Microsoft Excel för fortsatt behandling.

Till egna uppgifterListat anvisningar (PDF på finska)