Så här loggar du in

Det är lätt att logga in på oaj.fi, men för att hjälpa dig på traven finns nedan anvisningar för både inloggning och byte av lösenord.

Så här loggar du in på oaj.fi

Du loggar in på oaj.fi och vissa nättjänster med ditt medlemsnummer, e-postadress eller mobilnummer samt lösenord. Du ser medlemsnumret på ditt medlemskort.

Om du använder e-postadress eller mobilnummer vid identifiering, måste adressen eller numret finnas i dina medlemsuppgifter som förstahands kontaktuppgift.

Du kan också logga in med bankkoder eller genom mobilidentifikation som är tjänster med stark autentisering. Välj det alternativ som passar dig bäst. Här behövs inget medlemsnummer.

Läs mera om mobilidentifikation och hur du tar i bruk tjänsten via den egna mobiloperatören på https://mobiilivarmenne.fi/sve/

Har du glömt ditt lösenord?

Om du har glömt lösenordet kan du beställa ett nytt via länken Unohditko salasanasi? (glömt lösenordet?). Sedan kan du välja om du använder din e-postadress eller mobilnummer vid identifieringen. Det här förutsätter att uppgifterna är korrekta och har angetts som den första kontakten i dina medlemsuppgifter. Vidare ska du uppge din personbeteckning.

Du kan välja att det nya lösenordet skickas antingen som textmeddelande eller som e-post. Lösenordet eller beställningslänken skickas till den i rangordningen första kontakten som du har uppgett i medlemsuppgifterna. Observera att beställningslänken som kommer till e-posten är i kraft bara en timme från beställningen.

Så här byter du lösenord

Du kan byta lösenord på e-tjänsternas arbetsbord.

Välj mellanbladet Salasana (lösenord). Skriv först det gamla lösenordet och sedan två gånger det nya lösenordet.

E-tjänsterna

Glömt lösenordet men kontaktuppgifter saknas eller är bristfälliga

Om du har glömt ditt lösenord och kontaktuppgifter saknas eller om uppgifterna är föråldrade, kan du uppdatera uppgifterna antingen genom att ringa till vår medlemsservice eller med ett kontaktformulär.

Vi uppdaterar dina kontaktuppgifter och i svarsmeddelandet står det när du kan beställa ett nytt lösenord. När du får lösenordet kan du uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på sidorna.

Kontakta oss!Kontaktformulär

Rekommenderade webbläsare

För våra e-tjänster behövs internetförbindelse. Tjänsterna fungerar bäst med två nyaste versoner av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

Om du ändrar dina kontaktuppgifter och använder Chrome, ska du kontrollera att ändringarna förblir korrekta. Den automatiska ifyllningen har ibland krånglat så att till exempel ett och samma för- eller efternamn har kommit i båda fälten.

Problem med inloggningen?

Om du inte lyckas logga in till egna uppgifter via knappen Logga in eller om du inte får fram innehåll som är enkom för medlemmarna, ska du göra så här:

Vänta några minuter och försök på nytt. Sidorna kan ha många besökare. Rensa också cacheminnet och ta bort cookies.

Skicka oss ett kontaktformulär om du trots allt inte lyckas med inloggningen.

För att vi bättre ska kunna hjälpa dig ska du i formuläret svara på:

  • Använde du medlemsnumret, bankkoder eller mobilidentifikation när du försökte logga in?
  • Vilken bank ifall du använder bankkoder?
  • Hurdant felmeddelande fick du?