OAJ:s webbutik

Ta en titt i vår webbutik om du söker efter inhemska, ekologiska produkter med organisationens logga.

I OAJ:s webbutik finns beställningsmaterial för föreningar, lärarombud och även för enskilda medlemmar.

Webbutiken hålls i samarbete med Innoflame. Vi väljer passliga produkter, men det är Innoflame som ansvarar för försäljning, tillverkning och transport.

Principer för webbutiken

Inhemskt: Vi främjar produkter som är tillverkade eller designade i Finland. Tillverkningslandet måste vara känt. Den allmänna principen är att vi väljer den produkt som tillverkas närmast (Finland, de nordiska ländern, Balticum, Europa)

Ansvarsfullt: Vad gäller produktionsomständigheterna förutsätter vi ett demokratiskt system och att
arbetstagarnas rättigheter är i skick. Vi gynnar rättvis handel.

Ekologiskt: Vi gynnar återvunna och förnybara material. Vi uppmärksammar också produkternas livscykel och koldioxidavtryck.

Hög kvalitet: Produkterna ska vara hållbara.

Om vill ge respons på webbutiken eller produkterna så kontakta organisationschef Kaj Raiskio per e-post (fornamn.efternamn@oaj.fi).

Dela