Vi bevakar medlemmarnas intressen

Illustration

Din viktigaste medlemsförmån är intressebevakning.

Som medlem i OAJ får du råd och hjälp också i kvistiga frågor. I första hand ska du vända dig till den lokala förtroendemannen men också personalen vid kansliet i Helsingfors står till din tjänst.

På vår webbplats finns diger information som bara medlemmarna kan läsa.

Problem löser man bäst lokalt

Börja med att först tala med din chef. Om inte det hjälper så finns arbetsplatsombudet, förtroendemannen och föreningsordföranden till för dig. De allra flesta frågor reder upp sig med hjälp av dem.  

Förtroendemannen känner bra till de lokala förhållandena och är förtrogen med bestämmelserna, avtalen och förhållandena på arbetsplatsen.

Kontaktuppgifterna till förtroendemannen och föreningsaktiva borde finnas på arbetsplatsens anslagstavla och i lokalföreningens material.

Arbetslivsguiden hjälper

I vår arbetslivsguide finns info om anställningsvillkor och tips för arbetslivet.

Till arbetslivsguiden

När ska jag kontakta kansliet?

Det finns också frågor som inte kan lösas på lokal nivå. Det är då expertisen vid OAJ:s kansli behövs. Arbetsmarknadsombudsmännen hjälper i knepigare frågor och i rättsliga frågor kan det ibland vara skäl att i första hand vända sig till våra jurister.

Våra medlemmar har en rättskyddsförsäkring som hänför sig till lärarens arbete. Om det uppstår behov av att eventuellt använda rättsskyddsförsäkringen, ska man alltid först kontakta kansliet för att reda ut hur man bäst går vidare i ärendet.

Kontakta oss!

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela