OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar.

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar. Ledamöterna väljs för fyra år och ordförandena för två år i taget.

Fullmäktigeordförande 2022–2026

Ordförande
Timo Saavalainen

Första vice ordförande
Ulla Kangasniemi

Andra vice ordförande
Stig Rönnkvist.

Fullmäktige 2022–2026

Fullmäktige 2022–2026

OAJ:s ordförande 2022–2026

OAJ:s ordförande är heltidsanställd och väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Ordföranden ansvarar för hela organisationens verksamhet och sitter som styrelsens ordförande. 

Medlemsinitiativ till fullmäktige

Enskilda medlemmar kan göra medlemsinitiativ till fullmäktige. Det här beslutades av OAJ:s fullmäktige vid höstmötet 2021.

Minst fem medlemmar ska vara initiativtagare och medlemsinitiativet måste få tusen stödförklaringar /underteckningar för att kunna behandlas av fullmäktige.

Understödet samlas in via OAJ:s diskussionsforum Sauna och här kan du också understöda andras initiativ.

Beställ länk för att få Howspace-inbjudan till Sauna

Dela