OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar.

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar. Ledamöterna väljs för fyra år och ordförandena för två år i taget.

Fullmäktigeordförande 2020–2022

Ordförande
Anna Renfors

Första vice ordförande
Ulla Kangasniemi

Andra vice ordförande
Kari Filpus

Fullmäktige 2018–2022

Fullmäktige 2018–2022

OAJ:s ordförande 2018–2022

OAJ:s ordförande är heltidsanställd och väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Ordföranden ansvarar för hela organisationens verksamhet och sitter som styrelsens ordförande. Sittande ordföranden Olli Luukkainen har lett organisationen från år 2010.

Dela