• Opettaja-tidningen logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar.

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar. Ledamöterna väljs för fyra år och ordförandena för två år i taget.

Fullmäktigeordförande 2018–2020

Ordförande
Tiina Karjalainen

Förste vice ordförande
Ulla Kangasniemi

Andre vice ordförande
Marjut Koukkula

Fullmäktige 2018–2022

Fullmäktige 2018–2022

OAJ:s ordförande 2018–2022

OAJ:s ordförande är heltidsanställd och väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Ordföranden ansvarar för hela organisationens verksamhet och sitter som styrelsens ordförande. Sittande ordföranden Olli Luukkainen har lett organisationen från år 2010.

Dela