Fullmäktigeval

Illustration

Våren 2022 ordnas OAJ:s fullmäktigeval. Fullmäktige med 150 ledamöter har organisationens högsta beslutande makt. Kandidatuppställningen pågår fram till den 15 januari.

Tidtabell för fullmäktigevalet 2022

  • Kandidatuppställning 1.11.2021–15.1.2022
  • Elektronisk förhandsröstning 28.2–14.3.2022
  • Egentliga valdagar 4–5.4.2022
  • Resultaträkning 6.4.2022
  • Resultatet offentliggörs 8.4.2022
  • Valresultatet bekräftas senast 12.4.2022
  • Rådplägningsdagar för nya fullmäktige 21-22.4.2022
  • Nya fullmäktige samlas 9-11.5.2022

Är du eller dina kolleger intresserade av att arbeta i OAJ:s fullmäktige?

OAJ:s fullmäktigeval ordnas våren 2022. Fullmäktige drar upp de stora riktlinjerna för OAJ såsom strategin och verksamhetsplanen. Fullmäktigeledamöternas uppgift är att ta medlemmarnas budskap till beslutsprocessen och informera medlemmarna om besluten.

Fullmäktigeledamöterna utövar organisationens högsta beslutande makt, så ledamöterna har stora påverkansmöjligheter vad gäller att främja utbildning, fostran och forskning. Ställ upp som kandidat 1.11.2021 – 15.1.2022 för att påverka organisationens värderingar, verksamhet och mål!

Vem kan ställa upp i valet?

Du kan vara gammal i gamet eller nybörjare - alla perspektiv är värdefulla! Allt som behövs för att kandidera är att du har ett giltigt OAJ-medlemskap. Du kan ställa upp som kandidat om du har blivit medlem i OAJ senast den 31 december 2021.

Läs mera i val- och omröstningsordningen.

Anmäl kandidaturen

Det går att ställa upp i valet när man är en passlig grupp på fyra personer: En kandidat och tre understödjare från samma valkrets. Alla ska ha ett giltigt medlemskap 31.12.2021. 

Tips: Vi prioriterar valärenden i vår för tillfället överbelastade medlemsservice. Om du ska kandidera och har ärenden på hälft med oss så kan du kolla läget direkt per e-post med Susanna Harjula (fornamn.efternamn(at)oaj.fi).

En av anhängarna loggar in till Egna uppgifter och matar in kandidatens och alla understödjares uppgifter i valapplikationen. Då bildas en valmansförening. Den som matat in uppgifterna blir föreningens ombud. Läs närmare anvisningar här.

Tips: Börja med att ta fram allas medlemsnummer innan du börjar mata in uppgifterna.

Påverka genom att rösta

När du röstar påverkar du utvecklingen av utbildning, fostran och forskning samt arbetsförhållandena. När du röstar är du med och bevakar dina intressen!

Du är röstberättigad medlem när medlemskapet är i kraft och medlemsavgiften betald 31.12.2021.

Fullmäktige

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 ordinarie medlemmar och lika många vice. Ledamöterna väljs för fyra år och fullmäktige respresenterar hela organisationens cirka 120 000 medlemmar.

Fullmäktigeledamöterna väljs genom allmänna och proportionella val enligt valkretsar. I fullmäktige är alla lärargrupper och områden representerade.

Material

Här finns material att ladda ner. Använd gärna bilderna flitigt i alla passliga sammanhang och sociala medier!

Hur gick det i förra valet?

Vårt mål var att få minst 450 kandidater att ställa upp i valet. Det här bland annat för att trygga en så bred kandidatuppställning som möjligt med kandidater i olika åldrar och med olika bakgrund.

Målet nåddes inte helt då 337 medlemmar ställde upp i valet.

Till fullmäktige valdes 97 kvinnor och 53 män och medelåldern på de invalda var 50 år. Över hälften av de invalda var helt nya på posten.

Röstningsprocenten var 40, vilket är bättre än i fackorganisationer i medeltal.

Dela